• De ønsker å få den avslutningen på saken som en rettssak ville representert, sier bistandsadvokaten til drepte Margarets (19) foreldre.

19 år gamle Margaret Molland Sanden fra Årdalstangen ble ett av drapsofrene på Valdresekspressen i november i fjor.

— Foreldrene har mistet det kjæreste de hadde på en brutal måte, og håper det fortsatt vil være hovedfokus i saken. Selv om utfallet av straffesaken nå blir at det ikke blir noen sak for retten.

Det sier Maria Kirkeeide Ravnå, bistandsadvokat for 19-åringens foreldre, etter at det i dag ble kjent at den tiltalte i saken, Peter Roy Paul Beak, døde av selvpåførte skader onsdag ettermiddag.

Enige om oppsummeringsmøte

Via Kirkeeide Ravnå ble 19-åringens foreldre informert om dødsfallet onsdag ettermiddag, få timer etter at det skjedde.

DRAPSOFFER: Margaret Molland Sanden (19) fra Årdalstangen er blant de tre drapsofrene. De andre er bussjåfør Arve Kvernhaug (55) fra Valdres og svensken Brahim Khouya (53). Alle ofrene døde raskt av skadene, mener politiet.
PRIVAT

— Vårt fokus nå er å gi alle de etterlatte en slik avslutning på saken som en rettssak ville representert, sier bistandsadvokaten.- Selv om de har hatt tilgang til de fleste saksdokumentene gjennom oss bistandsadvokater, ønsker de en skikkelig gjennomgang sammen med sentrale aktører. For mine klienter innebærer det ingen endring av betydning at tiltalte nå er død.

Hun forteller til BT at det allerede er enighet om at det blir et oppsummeringsmøte - trolig i nær fremtid: Mellom familiene til de etterlatte på den ene siden, eller representanter for dem - og hovedetterforsker samt statsadvokat på den andre.

— Det kan også bli andre aktører til stede, men foreløpig er det dette vi er enige om. Foreldrene til Margaret ønsker en gjennomgang av bevisene og politiets syn på saken, slik det ville blitt presentert og belyst i tingretten, sier Kirkeeide Ravnå.

- Hva tenker foreldrene om at de aldri får høre tiltaltes egen forklaring?

— Det er noe de bare må forholde seg til. Dessuten har det vært svært usikkert om noen slik forklaring noen gang ville komme, siden han tidligere ikke har ønsket å forklare seg om det som skjedde på bussen.

- Ønsker de en mest mulig detaljert gjennomgang av hendelsen?

— De ønsker å få flest mulig svar. De opplever det som vanskelig å forholde seg til usikkerhet rundt hva som egentlig skjedde.

Voldsoffererstatning

Bistandsadvokaten bekrefter også det statsadvokat Magne Nyborg nevnte som en mulighet tidligere i dag: At de etterlattes erstatningskrav blir tatt videre inn i systemet for voldsoffererstatning.

— Det er det som er aktuelt nå, ja, når det ikke blir noen rettssak.

— For min del har jeg begynt å se på hva mine klienter kunne kreve i oppreisning og økonomisk tap. Men hvilke konkrete beløp vi snakker om, kan jeg ikke si, avslutter Maria Kirkeeide Ravnå.