Det melder Stord lensmannsdistrikt i en pressemelding.

Vakt døgnet rundt

Der heter det at etterforskningen ble avsluttet fredag og at saken er sendt til påtaleavdelingen i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

— Nå skal statsadvokaten kvalitetssikre det arbeidet vi har gjort. Jeg regner med at det går greit. Vi vil få saken tilbake, og vårt materiale stilles til disposisjon for barnevernet og BUP, sier Bernt Norvalls, lensmann på Stord.

Fortsatt et barn

Den 13 år gamle gutten ivaretas i dag av barnevernet i nært samarbeid med helsevesenet. Politiet er også til stede døgnet rundt og holder vakt, ifølge Norvalls.

— Det blir en utfordring å finne frem til et behandlingsopplegg som ivaretar ham og samfunnets krav til beskyttelse. Han har utført en drapshandling, men er et barn og skal tilbake til samfunnet, understreker Norvalls.

Lensmannen regner med at barnevernet trenger ekstra midler fra departementet for å kunne tilby et behandlingsopplegg som ivaretar både gutten og samfunnet.

— Vårt materiale inneholder viktig kunnskap som barnevernet kan ta med seg videre, sier Norvalls.

Liten erfaring

I perioder har rundt 30 politifolk arbeidet med drapssaken.

Han legger ikke skjul på at drapssaken har vært vanskelig for alle involverte.

— Vi har liten erfaring med å håndtere barn som har begått slike lovbrudd. Det er ingen tilsvarende saker fra Norge som er sammenlignbare, sier Norvalls.