Kvinnen oppsøkte psykiateren midt på 90-tallet for å få hjelp med sine problemer. Kvinnen hevder at det nesten fra dag én ble mer en behandling mellom de to.

Kjærligheten var gjensidig og de to skal ha møttes også utenom behandlingstimene. Hun hevder at de har hatt et forhold i elleve år.

Fortalte om forhold

Kvinnen skal ha fortalt til flere i helsevesenet om sitt forhold til psykiateren uten at noen grep inn.

At forholdet mellom de to var kjent går frem av et brev som et behandlingssted sendte til psykiateren. Her går det frem at institusjonen anbefalte at kontakten mellom kvinnen og ham ikke burde fortsette.

Det samme behandlingsstedet skal ikke ha gjort noe for å bringe saken videre.

Først i fjor sommer skjedde det noe. En psykolog og kvinnens fastlege skal da ha tatt affære. Saken ble rapportert inn til Helsetilsynet, hvor den fortsatt er til behandling.

I oktober leverte psykiateren frivillig inn sin autorisasjon. En måned senere anmeldte kvinnen ham til politiet. Kvinnen føler at hun ble grovt utnyttet i en vanskelig situasjon.

— Jeg kan bekrefte at vi etterforsker en sak hvor en person er mistenkt for å ha hatt seksuell omgang med en person han hadde behandlingsansvar for. Mer vil vi ikke si om saken, sier politiadvokat Per Johan Askevold i Hordaland politidistrikt.

BT vet at det er gjort en rekke avhør og at politiet også vurderer å etterforske flere institusjoner. Blant dem arbeidsstedet til psykiateren.

Reagerer på taushet

Beate Hamre, som er kvinnens bistandsadvokat, er opptatt av at det siste skjer. Hun er opprørt over at helsepersonell skal ha kjent til forholdet uten å gripe inn.

— Denne saken er et eksempel på total misforstått kollegialitet som har gått på bekostning av en pasient, sier Hamre til BT.

Hamre forteller at hennes klient har tatt saken svært tungt og at hun opplever det som et dobbelt overgrep at flere i helsevesenet har latt saken passere.

— Hun er veldig opptatt av de rette skal stilles til ansvar, slik at ikke flere opplever det hun har vært igjennom, sier Hamre.

Psykiateren har lagt kortene på bordet overfor Helsetilsynet. Han har både skriftlig og i møter innrømmet å ha hatt et forhold til kvinnen, men sier det skjedde først etter at behandlingen var avsluttet.

— Jeg fikk en avskjedsgave fra kvinnen. Den tolket jeg til noe mer. Det oppsto et forhold som varte i to år. Da valgte jeg å avslutte det, forteller han.

- Ansvaret er mitt

Han ønsker ikke å bagatellisere det som skjedde, men vil nyansere bildet.

— Det er klanderverdig det jeg har gjort. Det har jeg tatt konsekvensen av. Ansvaret er mitt, selv om det var hun som var initiativtakeren, sier psykiateren.

Han hevder at han og familien er blitt plaget av kvinnen i årene som har gått, og avviser kategorisk at forholdet har vart i elleve år slik hun hevder.

— Jeg tar kritikk for at jeg i kraft av å være behandler innledet forholdet. Det skulle jeg ikke ha gjort. Det er jeg fullstendig innforstått med. Samtidig opplever jeg full støtte i kollegiet, sier psykiateren.

— Det kommer påstander om at flere i helsevesenet visste om forholdet uten å gripe inn? Har ikke de en plikt til å si ifra?

— Det vil ikke jeg uttale meg noe om, utover at det er ulik tolkning av hva man plikter å varsle, sier psykiateren.

BT har valgt å omtale alle involverte personer og behandlingssted anonymt av hensyn til den fornærmede kvinnen.