I løpet av de nærmeste ukene vil det bli klart om statsadvokaten finner grunnlag for å ta ut tiltale.

Politiadvokat Helge Vigerust kan ikke opplyse om hva han har innstilt overfor statsadvokaten. Han har tidligere sagt til Bergens Tidende at saken har tatt lang tid fordi saksforholdet og jussen er komplisert.

Det har trolig ytterligere komplisert etterforskningen at det har hersket uklarhet om hvilke slangearter som er ulovlig tatt inn i landet. Det henger sammen med at nærmere 15 slanger døde i Norge i den tiden utstillingen turnerte landet. En rekke av disse ble erstattet med nye slanger, som ble brakt inn i landet uten at de nødvendige tillatelser og sertifikater forelå.

Et annet kompliserende punkt er at slangene er ført inn i landet av en italiener, som skriftlig har påtatt seg ethvert ansvar for at slangene ikke hadde de nødvendige eksporttillatelser fra italienske myndigheter. Politiet har ikke avhørt italieneren.

Det som imidlertid er klart er at slangene er innført til landet uten at det forelå tillatelse fra Direktoratet for Naturforvaltning. Det ble søkt om tillatelse fire uker før slangene ankom landet, men søknaden var ikke ferdigbehandlet da slangeutstillingen ble åpnet. Det som og er klart er at en rekke av slangene stod på listen over truede dyrearter, og at det for disse artenes vedkommende manglet eksporttillatelse fra italienske myndigheter. Dette er straffbart.

Tidligere direktør Stig Sægrov har hele tiden nektet straffeskyld. Til BT sier Sægrov at han ikke er kjent med at saken er ferdig etterforsket og at han ikke ønsker å gi kommentarer til avisen.

INGEN KOMMENTAR: Tidligere direktør Stig Sægrov er ikke kjent med at saken er ferdig etterforsket og ønsker ikke å gi kommentarer til avisen.<p/> ARKIVFOTO: TOR HØVIK