På eget initiativ satte hun i gang undersøkelser. Gradvis fikk hun mer og mer belegg for at det var ugler i mosen. I mars leverte hun inn politianmeldelse av mannen hun mener har lurt foreningen opp i stry.

Hos styret i Trafikkskaddes Forening Vestlandet har hun møtt liten forståelse. Styret har valgt å kjøre en suspensjonssak mot henne.

— Det stiller jeg meg helt uforstående til. Jeg har prøvd å avdekke snusket jeg føler vi er blitt utsatt for. Da finner jeg det underlig at man vil ha meg suspendert. Antakelig er det noen som synes jeg graver for mye, sier hun.

Tid og penger

Hun har brukt mye tid og penger de tre siste årene for å dokumentere sine mistanker om at foreningen ble svindlet.

— Jeg har ønsket å få frem sannheten. Det er ganske grovt dersom vår forening, med trafikkskadde mennesker, blir økonomisk utnyttet, sier Wenche Strømmen.

Selskapet som den 30 år gamle, antatte hovedmannen organiserte salget av pins og talglys gjennom, ble slått konkurs i fjor. I boberetningen retter Harstad-advokaten Arild Teigan flengende kritikk mot 30-åringens forretningsmetoder.

Skoleelever ble brukt il å selge effektene.

«En av de besøkte skolene har opplyst at aksjonen «Lys for liv» bærer preg av å samle inn penger kun til vedkommende som var der, og skolen følte seg ført bak lyset», skriver bostyreren.

Straffbare forhold

Advokat Teigan slår også fast at det er grunn til å mistenke 30-åringen for flere straffbare forhold. Trondenes skifterett mente det samme, og sendte boberetningen over til politiet. Samtidig ble 30-åringen ilagt en konkurskarantene på to år. Wenche Strømmen vil ikke spekulere i hvor store summer Trafikkskaddes Forening Vestlandet kan være snytt for.

— Men pinssalget var svært omfattende, sier hun.

RISIKERER SUSPENSJON: I tre år har Wenche Strømmen følt at Trafikkskaddes Forening Vestlandet er blitt svindlet. Hun har brukt mye tid og penger til å undersøke saken. Nå risikerer hun suspensjon fra sin egen forening.
Foto: Eirik Brekke