Stord lensmannskontor etterforsker veiraset ved Jektevik som en arbeidsulykke. Bakgrunnen er at Statens vegvesen som byggherre kan ha brutt Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge— og anleggsplasser (byggherreforskriften).

I forskriften heter det blant annet:

«Byggherre eller prosjektleder skal sørge for at det før opprettelsen av en bygge- eller anleggsplass blir laget en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.»

Hvis Statens vegvesen blir funnet skyldig i lovbrudd, kan organisasjonen bli dømt til foretaksstraff. Det innebærer vanligvis en klekkelig bot.

Straffene i denne typen saker er blitt skjerpet de siste årene.

Avhør

Ingen er siktet i saken foreløpig.

— Vi har begynt å samle inn dokumentasjon, og avhører folk i Statens vegvesen og entreprenøren Mesta, sier politiførstebetjent Dag Vidar Nordhus ved Stord lensmannskontor til bt.no.

Selv om kvinnen som ble skadd ikke selv deltok i veiarbeidet, etterforskes ulykken som en arbeidsulykke. Etterforskningen dreier seg først og fremst om å avdekke farlige forhold på arbeidsplassen, og om byggherren burde ha sørget for bedre sikkerhetstiltak.

Kunne rammet arbeidere

At det faktisk skjedde en ulykke, er mindre relevant med hensyn til skyldspørsmålet.

— Det er ofte tilfeldigheter som avgjør om farlige forhold fører til ulykker. Raset kunne like gjerne ha gått mens det var veiarbeidere i området, forklarer seniorinspektør Oddbjørn Kvålsvold i Arbeidstilsynet.

Prosjektlederen for veiprosjektet er positiv til at politiet etterforsker saken.

— Det finner jeg helt naturlig. Jeg har ellers ingen kommentarer til etterforskningen, sier Rolf Harkestad i Statens vegvesen til bt.no.

Bedring for skadd kvinne

Småbarnsmoren som ble skadd i veiraset, var tirsdag fortsatt innlagt på Haukeland Universitetssjukehus.

Ifølge sykehuset er hun ikke lenger alvorlig skadd. Tilstanden hennes betegnes nå som «lettere skadd og stabil».

Om byggherren skulle bli dømt, kan det styrke den skadde kvinnens sak, dersom hun senere velger å gå til erstatningssøksmål mot Statens vegvesen.

<b>KRATER:</b> Bilen som havnet i det dype hullet søndag kveld, lå fortsatt i vannet da dette bildet ble tatt mandag formiddag.
Lena Vermedal