Den beryktede pengeinnkreveren fra Bergen skal ha hatt en rekke fiender, og politiet etterforsker nå om dødsfallet kan ha vært et drap. Ryktene i det kriminelle miljøet går ut på at det var bestilt en såkalt «Judas-sprøyte» til 32-åringen, det vil si en sprøyte som garantert ville føre til at han døde av overdose.

BT vet at sterke krefter i et bestemt kriminelt miljø ønsket å hevne seg på mannen fordi han skal ha tystet. Andre var rasende på 32-åringen fordi han var kjent for å være svært brutal.

— Uglesett i visse miljøer

Natt til 10 mai ble 32-åringen funnet livløs på cellen sin i Åna kretsfengsel i Rogaland. Han ble fraktet til sykehus med helikopter, men døde på sykehuset en time etter ankomst.

— Det har versert rykter om at dette dødsfallet kan være mer enn en vanlig overdose. Avdøde var noe uglesett i visse miljøer, sier lensmannsfullmektig Nils Audun Tvedt ved Hå lensmannskontor.

— Ryktene er av en sånn karakter at vi vil gjøre alt vi kan for å bringe på det rene hva som skjedde, sier Tvedt.

Funnet av fire medfanger

— Avdøde er obdusert, og resultatene av obduksjonen vil være sentrale i den videre etterforskningen. Vi har foreløpig ikke fått analyseresultatene, sier Tvedt.

32-åringen ble funnet livløs av fire medfanger som bodde på samme boenhet som ham i fengselet.

Fireýfem innsatte og en del ansatte ved Åna kretsfengsel er avhørt så langt i etterforskningen.

— Alle som hadde en viss tilknytning til 32-åringen er avhørt eller vil bli det, men dette dreier seg om et miljø der det ikke alltid er like lett å få tak i folk som vil forklare seg, sier Tvedt.

Etterforskerne ved Hå lensmannskontor har også vært i kontakt med politiet i Bergen for å få mer oversikt over 32-åringens venner og uvenner.

Etter det BT kjenner til, skal 32-åringen ha vært under etterforskning for flere straffbare forhold da han døde. Den angivelige tystingen skal ha skjedd i forbindelse med at 32-åringen ble avhørt om disse forholdene.

Var ikke redd

32-åringen begynte soningen i Åna fengsel høsten 2001.

— Jeg hadde telefonkontakt med min klient en rekke ganger mens han satt i Åna fengsel. Han ga aldri uttrykk for at han var utsatt for trusler eller at han følte seg redd. Jeg snakket med ham senest et par dager før han døde, og det var ikke noe uvanlig med ham da, sier advokat Egil Jordan, som var 32-åringens forsvarer.

32-åringen ble i januar i fjor dømt til ett års ubetinget fengsel for å ha kidnappet og mishandlet en mann i forbindelse med pengeinnkreving. Sammen med en annen torpedo skal han ha brutt seg inn i et hus, satt håndjern på offeret og kjørt rundt med ham i bagasjerommet i fem timer for å kreve inn 25.000 kroner.

Torpedoene skal ha åpnet offerets munn med makt, og tvunget ham til å drikke bensin eller olje.

— De truet med at de skulle feste et lodd rundt beina mine og senke meg i sjøen. Jeg var sikker på at jeg skulle dø, forklarte det livredde offeret da saken var oppe for Bergen byrett. Den avdøde 32-åringen hadde en helt annen versjon av hva som hadde skjedd.

— Det var en vennlig samtale med håndjern på, hevdet han i retten.

32-åringen er den første som har dødd av overdose i Åna kretsfengsel, som har rundt 100 innsatte.