– Jeg var syk og sengeliggende. Legene kom på døren og ville inn. Vi følte oss rett og slett truet, og ringte politiet.

Slik beskrev Oddmund Hjartåker situasjonen 1. februar i år. Legene som kom på døren denne kvelden var viseadministrerende direktør ved Haukeland sykehus, Stener Kvinnsland, to behandlende leger og sykehusets sikkerhetssjef, Arvid Eik.

Avhør over helgen

Hjartåker anmeldte legene. Politiet henla kort tid senere anmeldelsen som intet straffbart forhold, men nå har statsadvokaten i Hordaland omgjort henleggelsen. Etterforskningen vil skje ved Fana politistasjon.

– Vi har blitt underrettet om statsadvokatens avgjørelse, og vil etterforske saken ved Fana politistasjon, sier lensmann Norvald Visnes til bt.no.

Etterforskningen vil starte over helgen med avhør av de involverte partene. Verken statsadvokaten eller politiet vil kommentere begrunnelsen for avgjørelsen.

Hjartåkers advokat Tor Lars Onarheim sier til bt.no at han mener statsadvokaten har truffet en riktig beslutning.

– Vi har klaget på henleggelsen, og mener det er riktig at forholdet nå blir etterforsket. Vi vil avvente hva politiet kommer frem til, sier Onarheim.

Glad for etterforskning

Kristina Hjartåker døde natt til 7. februar i år etter at hun hadde ligget bevisstløs på Haukeland universitetssykehus siden raset i Hatlestad terrasse i september i fjor.

Kristinas skjebne ble svært omdiskutert da det ble kjent at sykehuset ville avslutte behandlingen og la henne dø. Oddmund Hjartåker ville ikke akseptere legenes beslutning, og ville prøve saken for retten.

Bjørgvin-biskopen meklet i saken, noe som førte til at den rettslige behandlingen ble stoppet. Senere kom det frem at en delegasjon fra sykehuset hadde oppsøkt Hjartåker hjemme.

Kvinnslands advokat Halfdan Mellbye sier til bt.no at hans klient ser positivt på at saken skal etterforskes.

– Han ønsker at saken skal belyses på bredest mulig måte, både av politiet og Helsetilsynet, sier Mellbye.

Han mener besøket hos Hjartåker verken var straffbart eller kritikkverdig, men vil ikke kommentere hva som var formålet.

– Dette er nå et tema hos politiet og Helsetilsynet, og derfor vil jeg ikke kommentere det i pressen. Vi arbeider med en utredning til Helsetilsynet.

Arkiv
RUNE SÆVIG