BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no — Vi etterforsker flere forhold knyttet til kortesjeulykken, bekrefter Sefo-leder i Hordaland, byrettsdommer Arne Langeland.Sefo står for "Det særskilte etterforskningsorganet", som etterforsker mulige straffbare forhold i politi og påtalemyndighet.- Tema er gjennomføringen av kortesjeoppdraget, med alle de elementer det omfatter, påpeker han. For dårlig opplæring? - Er et av temaene om opplæringen av overbetjent Vinnes var for dårlig? - Ja, det kan være en av problemstillingene. Jeg ønsker ikke å gå i detaljer om dette, sier Langeland.Sefo etterforsker både om noen tjenestemann har brutt loven, eller om det kan være aktuelt med såkalt foretaksstraff.- Foretaksstraff innebærer at det blir ilagt en bot til bedriften, hvis den samlede behandlingen av saken fremstår som en overtredelse av loven selv om ingen enkeltpersoner kan sies å være skyldig, opplyser Sefo-lederen. Prioritert - Saken er prioritert. Vi nærmer oss slutten av etterforskningen, opplyser Langeland.Dødsulykken har tidligere blitt etterforsket av Hordaland politidistrikt. Konklusjonen var at det ikke hadde skjedd noe lovbrudd. Denne konklusjonen ble opprettholdt av statsadvokat Rolf Strøm. Han ville ikke etterkomme de etterlattes krav om at saken måtte bli etterforsket av Sefo.Men Riksadvokaten påla i mai i fjor at Hordaland statsadvokatembeter skulle la Sefo etterforske saken.- Vi kom veldig sent i gang, medgir Sefo-leder Langeland.- Det trakk veldig ut å komme i gang med etterforskningen, men nå er de etterlatte veldig fornøyd med at saken endelig skal bli gransket på en uhildet og grundig måte, sier advokat Helge Wesenberg, som representerer Tore Vinnes´ etterlatte.Fakta/ kortesjeulykken * 21. mars 1999 omkom politioverkonstabel Tore Johan Vinnes (32) under kortesjekjøring fra Flesland til sentrum.* Ulykken skjedde på Fjøsangerveien, like før Danmarks plass. Motorsykkelen skled og veltet. Politimannen traff et stålrørgjerde og døde momentant. * En personbil hadde skiftet kjørefelt like før politimotorsyklisten. Føreren forklarte at hun oppfattet det slik at hun fikk tegn av en politimann om å skifte felt. Politiet fastslo at bilføreren hadde opptrådt "kritikkverdig, men ikke straffverdig".* Politimannens etterlatte krevde at Sefo skulle etterforske hendelsen. Etter flere anker ga Riksadvokaten Statsadvokaten i Hordaland ordre om å be Sefo vurdere ulykken.