— Vi etterforsker en mann fra Bergen. Det er snakk om en sedelighetssak. Vi har gjennomført avhør av fornærmede og vitner i dag. Foreløpig er vi svært tidlig i etterforskningen, sier politioverbetjent Lars Ivar Grunnaleite ved Haugesund politistasjon.

Den pensjonerte politisjefen er mistenkt for å ha misbrukt en ung jente i en årrekke.

Misbruket skal ha skjedd etter at politimannen var ferdig i politiet, hvor han både har jobbet som etterforsker i vold- og sedelighetssaker og som avdelingssjef.

Anmeldt av faren

Saken landet på bordet hos bergenspolitiet, da faren til den unge jenten anmeldte forholdet i sommer.

Ganske raskt etter anmeldelsen kom, ble det bestemt at et annet politidistrikt måtte etterforske saken, til tross for at det er flere år siden den pensjonerte politisjefen jobbet i Hordaland politidistrikt.

Årsaken til at statsadvokaten ba om settepolitimester, var av hensynet til kravet om en uavhengig etterforskning.

Var jentens instruktør

Ifølge anmeldelsen skal overgrepene mot den unge jenten har foregått i flere år. De skal ha skjedd i forbindelse med fritidsaktiviteter, der den pensjonerte politimannen hadde en rolle som instruktør for jenten.

Eks-politimannen skal i følge anklagene ha benyttet anledningen til overgrep de gangene han har kommet på tomannshånd med den unge jenten. Han skal blant annet ha vært ivrig på å hente og bringe henne til ulike aktiviteter. Overgrepene skal ha startet da hun var 12 år gammel.

Snakket med helsepersonell

Det var først da hun som 16-åring betrodde seg til helsepersonell at hun fikk snakket ut.

På denne måten fikk også familien hennes vite om saken, og faren valgte å gå til det skritt å anmelde forholdet til politiet.

Jenten er i dag redusert og skal være sterkt preget av det hun skal ha vært gjennom.

Etter planen skulle det i går ha vært et dommeravhør på politihuset, noe som ble avlyst. Årsaken var at man ikke ville at jenten skulle avhøres på politihuset, hvor tross alt den tidligere politimannen har jobbet tidligere.

I utgangspunktet skal dommeravhør bare brukes overfor barn, men det ble likevel innvilget i denne saken til tross for at jenten er over 16 år. Årsaken til at det ble besluttet dommeravhør var hennes nåværende psykiske tilstand.

- Synes synd på henne

Det avlyste dommermøtet ble i går avløst av et vanlig avhør hvor den unge jenten forklarte seg om forholdene. Hun skal ha forklart seg klart og tydelige om hva hun skal ha blitt utsatt for og skal være i stand til vitne i saken dersom det skulle gå mot en rettssak.

— Det er snakk om en svært alvorlig sak, mer ønsker jeg ikke å si, sier Tove Laursen, den unge jentens bistandsadvokat.

Den pensjonerte politimannens advokat, Rolf Knudsen, sier hans klient tar anklagene mot seg svært tungt.

— Han kan ikke forstå hvorfor dette har skjedd, men synes mest synd på jenten, sier Knudsen.

Deisz, Ørjan