-Hun har åpenbart opplevd noe traumatisk og det er grunn til å tro at det er snakk om seksuelle overgrep, sier Einar Drægebø fra advokatfirmaet Kyrre.

Ble oppsøkt på rommet

Han representerer familien til kvinnen som skal ha blitt utsatt for flere overgrep på Storetveit sykehjem sommeren 2008. Overgrepene ble anmeldt til Fana politistasjon på høsten etter at familien til den 47 år gammel kvinnen reagerte på ting hun fortalte.

Kvinnen, som egentlig bodde for seg selv i en avlastningsleilighet, skulle for en periode bo på Storetveit sykehjem. I løpet av denne perioden skal hun flere ganger ha blitt oppsøkt av en eldre mann. Han oppholdt seg på rommet hennes og skal ha forgrepet seg mot henne seksuelt, mens kvinnen lå i sengen uten mulighet til å kunne komme unna.

Status som vandrer

Den eldre mannen skal ha hatt status som en vandrer på sykehjemmet. Det var de ansatte som kunne fortelle 47-åringens familie at den eldre mannen hadde blitt observert inne på rommet til kvinnen. Pleierne hadde prøvd å sette opp fysiske hindringer for ham uten at dette hadde hindret ham i å komme i kontakt med den 47 år gamle kvinnen.

Familien anmeldte forholdet til Fana politistasjon. Også fylkeslegen ble orientert om saken. Forholdet ble henlagt i sommer fordi politiet mente de hadde for lite informasjon om en eventuell gjerningsmann.

Anklager sykehjemmet

Familien tok kontakt med advokat Einar Drægebø som i slutten av september klaget på avgjørelsen. Han skrev også brev til Helsetilsynet og orienterte om saken.

To uker etter klagen var sendt, bestemte politiet seg for å se på anmeldelsen på nytt.

— Familien ønsker at man skal se bredt på denne saken og finne ut hva som har gått galt og gi en mest mulig rettferdig behandling for den krenkede kvinnen, sier Einar Drægebø.

Han understreker at familien både ønsker en vurdering om mannen som er anklaget for å ha begått overgrepet kan stilles til ansvar, og om det kan slås fast at Storetveit sykehjem har sviktet på noe måte.

— Vurderingen om straff har ikke vært fremtredende for familien, men behovet for å finne ut hva som faktisk har skjedd og å bli tatt på alvor er viktig for dem, sier Drægebø.

Kvinnen er avhørt

Politiadvokat Harald Bilberg har påtaleansvaret i saken.

— Vi har tatt opp etterforskningen på nytt fordi vi mener det har kommet nye opplysninger fra Drægebø, sier han.

Årsaken til at saken først ble henlagt, mener Bilberg kan komme av et ressursspørsmål.

— Når politiet sultefôres med ressurser, så blir vi nødt til å bruke ressursene der vi mener vi får mest igjen for dem, sier politiadvokaten.

Han sier politiet denne uken har avhørt den 47 år gamle kvinnen. Det vil også bli kalt inn sakkyndige for å vurdere hvorvidt det kan bli aktuelt å straffeforfølge den eldre mannen som er anklaget for å ha begått overgrep.

Avdelingssykepleier Ingrid Engebregtsen ved Storetveit sykehjem ønsker ikke å kommentere saken.