Politiet meiner utsleppet i Gaularvassdraget er gjort med vilje, og har sett i gang etterforsking.

Utsleppet skjedde ved Sygna i nedre delen av det varig verna vassdraget. Det er førebels uklart kor store skader gylleutsleppet har ført til.