EYSTEIN RØSSUM eystein.rossum@bt.no— Kva som har hendt med brannvarslingssystemet er ei viktig side ved saka. Vi har enno ikkje fått kartlagt ansvarsforholda, og må hente inn ein del dokumentasjon om anlegget først. Det kan også bli aktuelt med avhøyr, seier politiadjutant Tore J. Sørland.Hybelhuset var utstyrt med eit automatisk brannvarslingssystem som både skulle løyse ut alarmklokker og gje melding til vaktsentralen ved brann. Sentralen fekk melding som dei skulle, men ingen av klokkene ringde. BT skreiv i går at det to veker før brannen vart oppdaga ein feil på anlegget som enno ikkje var retta opp.- Eg fekk ingen meldingar om at det var feil på anlegget før brannen, seier Harald Fløysand, dagleg leiar i selskapet som eig huset der Jan Matias Berge (34) brende inne natt til tysdag, Visted Eiendom AS. Straumbrot Fløysand viser til at anlegget både var levert og montert av Vakttjeneste AS då hybelhuset stod ferdig renovert i 1996.- Det er også Vakttjeneste AS som har hatt ansvar for drift, tilsyn og vedlikehald av anlegget, seier Fløysand.Ifølgje forklaringa frå Vakttjeneste AS skal problema ha oppstått etter eit straumbrot i samband med ein vasskade for nokre veker sidan.Fleire av bebuarane har etter brannen fortalt at dei har vore plaga med ei rekkje falske alarmar dei siste vekene. 31-åring sikta Ifølgje Fløysand var det berre Vakttjeneste AS som kunne slå av alarmen. Han understrekar at anlegget var testa ut før brannen, og at klokkene også fungerte under ein test natta etter. - Men brannatta virka dei ikkje?- Nei, forklaringane til dei som var i huset tyder på at eitt eller anna har klikka. Årsaken til dette kjenner eg ikkje. Vi får tru etterforskinga vil avdekkje årsaken, seier Fløysand. Ein 31 år gammal mann som budde i hybelhuset er sikta av politiet for aktlaus brannstifting. Politiet kjenner seg sikre på at brannen starta i mannens hybel, der det hadde vore fest tidlegare på kvelden. Sigarettsneipar? - Vi mistenkjer mannen for å ha hatt noko med brannen å gjere, seier politiadjutant Sørland. Leigebuaren har forklart at huset stod i brann då han kom att frå byen natt til onsdag. Han skal ha vore den siste som gjekk frå hybelen tidlegare på kvelden, og døra skal ha vorte låst då han gjekk.- Det er nærliggande å tru at politiet meiner han har vore uforsiktig med sigarettsneipar eller noko liknande. Sjølv har han på ingen måte erkjent dette, seier Jørgen Riple, advokat for 31-åringen.

Les også: - Den perfekte leigebuar