Lensmann Lorentz Lunde i Tysnes var på vakt laurdag ettermiddag då ein 23 år gammal promillekøyrar fekk køyra i land frå ferja. I staden for å stoppa for lensmannen, stakk han av frå staden i vill fart.

Dermed fekk han politiet etter seg. Etter to kilometer fann patruljen bilen kollidert i vegkanten. Bilføraren hadde stukke av. Det var tydelege merke i landskapet etter svært høg fart. Bilen var ramponert og det vart tilkalla ambulanse. 23-åringen vart funnen lettare skadd, og frakta til Haukeland. Ein 35 år gammal mann er involvert i saka. Begge var frå Odda, og bilen var stolen.

Her endte kjøreturen – Fare for liv

Ferjemannskap har reagert på måten politiet arbeidde i denne saka. Dei var i dialog med politiet, men fekk aldri tilbakemelding som sa at dei skulle hindra mannen i å køyra i land.

– Dersom politiet hadde teke kontakt med ferja, så ville denne mannen aldri ha kome ut på vegen i Hatlestrand, seier dei. Dei meiner arbeidsmåten i staden skapte fare for liv.

– Politiet må ta sjølvkritikk i denne saka. Det kunne ha enda i ei alvorleg ulukke med mange skadde eller døde, seier mannskap på ferja til sunnhordland.no.

Kan halda att

Torbjørn Havnerås i Tide Sjø stadfestar at ferjemannskap kan halda att promillekøyrarar eller andre kriminelle.

– Men berre dersom politiet gjev oss ordre om det, seier han. Då kan ferja til dømes liggja utpå og venta til politiet er klare til aksjon.

Uønska hendingar om bord krev at ferja sender rapport om avvik.

– Eg har ikkje fått slik rapport frå ferja, og det tyder på at bilføraren vart meld av andre enn ferjemannskap, seier Havnerås.

Han har difor ikkje konkret kjennskap til saka, men meiner det er gale dersom politiet let ein rusa bilførar sjølv få kjøra i land frå ei ferje.

Politiet i Bergen har opplyst at mannen vart meld av ein annan bilførar då dei stod i ferjekø på Løfallstrand. Denne bilføraren vart påkøyrd bakfrå av 23-åringen, og skjøna at det var promillekøyring.

– Politiet sitt ansvar

Lensmann Sigurd Børve fortel at politiet sitt eige etterforskingsorgan etterforskar politiet si åtferd i saka.

– Det er ingen grunn til å lasta ferjemannskap for det som hende. Det var politiet sitt ansvar, seier Børve som legg til at politimeisteren er informert. Det er Kvinnherad lensmannskontor som etterforskar sjølve køyringa og ulukka etter det som hende.

Les meir:

**Stoppa synleg rusa mann

Ville stengja pressa ute

Kø for å levera inn ulovlege våpen

Brann utløyste eksplosjon i kontainer

Laser på ferde på Tysnes**