Svartereblir det ikke, skrev politiske redaktør i Bergens Tidende, Frank Rossavik, etterterrorangrepet på satireavisen Charlie Hebdo.

Mandag kl. 19.00 arrangerer BT Allmenningen panelsamtale påLitteraturhuset i Bergen med utgangspunkt i terrorangrepet ogsamfunnsutviklingen i Europa. Hvilke strømningerer det som kommer til uttrykk både gjennom terrorhandlinger og stadig hyppigeredemonstrasjoner.

Finnes det håp om å stoppe radikalisering ogekstremisme? Og hvordan påvirker det Norge?

Ipanelet deltar politisk redaktør Frank Rossavik i Bergens Tidende, postdoktorChristine Jacobsen fra Rokkansenteret, professor i fransk, Helge Vidar Holm, ogprofessor i historie, Cristhard Hoffmann.

Searrangement på Facebook her

Samtalenledes av Martin Hirth fra Bergens Tidende.

Det er gratis adgang.