Ettåringen ligger fortsatt til behandling på intensivavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus. Tilstanden hennes blir nå betegnet som alvorlig og stabil. Ved ankomsten til sykehuset var tilstanden kritisk.

Det var ved 18.20 tiden mandag kveld alarmen gikk om at jenten var funnet livløs under vann i badekaret i en enebolig på Titlestad.

Det ble satt i gang livreddende behandling på stedet, og jenten ble senere kjørt til Haukeland Universitetssykehus der hun siden har vært under intensiv behandling.

Ikke nærmeste sykebil

Da Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral på Haukeland (AMK) fikk beskjed om at jenten var funnet livløs, ble både ambulanse fra sentrum og legehelikopter straks sendt mot ulykkesstedet.

Men ambulansen som ble sendt var imidlertid ikke den som i øyeblikket var nærmest ulykkesstedet. To andre ambulanser som sannsynligvis befant seg nærmere ulykkesstedet i Fana, ble ikke omdirigert. Ambulansen som kjørte opp fra sentrum, brukte ti minutter og kom frem samtidig med legehelikopteret.

— I det øyeblikk meldingen om ulykken kom, ble situasjonen vurdert slik at det var raskest å tilkalle en ambulanse som da befant seg i puddefjordsområdet., forklarer seksjonsoverlege Guttorm Brattebø, leder for Akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen.

— Det er mulig at en av de to andre ambulansene kunne vært raskere på ulykkesstedet. Men det var det vanskelig å vurdere i øyeblikket. På det aktuelle tidspunktet hadde vi også tre andre 113-henvendelser, noe som kanskje kan være en del av forklaringen. I alle fall antar vi det bare snakk om tidsforsinkelse på rundt to minutter, sier Brattebø.

Gjennomgår rutinene

Han opplyser at utrykningen vil bli nøye gjennomgått med tanke på om rutinene kan forbedres.

— Kan en eventuell forsinkelse ha fått medisinske konsekvenser for pasienten?

— Det er det umulig å si noe om. Men ved drukningsulykker er det viktig å komme gang med livreddende førstehjelpsbehandling så fort som mulig. I dette tilfellet klarte vi også å komme i gang med avansert medisinsk behandling i løpet av 10-12 minutter. Det mener vi er innenfor en tilfredsstillende tidsramme, sier han.