— Dette er fantastisk. Når du får behandling som virker, kan du nesten ikke betale det med penger. Jeg føler meg veldig heldig fordi det finnes behandling for min sykdom, sier Nina Sevaldsen (60).

Hun er en av stadig flere som rammes av øyesykdommen AMD. Det skjer hovedsakelig fordi vi blir stadig eldre. Men siden 2007-2008 har Haukeland Universitetssykehus kunnet tilby behandling for denne sykdommen. Omtrent én gang i måneden får pasientene en injeksjon inn i øyet.

— Hos veldig mange kan vi stagnere eller bremse sykdomsforløpet. Noen får til og med bedre syn. Andre kan vi ikke hjelpe fordi sykdommen er kommet for langt, hjelp, forteller Henriette Lygren Walther, konstituert overlege ved Øyeavdelingen.

Rammet søster og mor

Sevaldsen kjente godt til AMD da hun fikk vite at det også hadde rammet henne. Både moren og søsteren hennes fikk AMD. Moren fikk aldri behandling, og for søsteren kom tilbudet om behandling så sent at den ikke hadde effekt. Sykdommen gjorde kryssord og håndarbeid umulig for moren. De som blir hardest rammet blir hjelpetrengende.

— Dette er ikke en sykdom du blir blind av, fordi den ikke rammer sidesynet, men en del blir svaksynte, sier Walther.

Nina Sevaldsen trodde først det var brillene det var noe i veien med.

— Jeg drev og pusset brillene hele tiden. Jeg trodde de var skitne, sier Sevaldsen.

Sykdommen ble oppdaget på et så tidlig stadium at noe kunne gjøres. I høst fikk hun første time ved Øyeavdelingen på Haukeland.

Kunne se mannen klart

— Allerede etter første behandling oppdaget jeg at synet ble bedre. Jeg satt hjemme, og plutselig kunne jeg se ansiktet til mannen min helt klart, sier Sevaldsen fra Austevoll, som til daglig er i full jobb hos Nav på Fitjar.

Hver femte uke er hun i Bergen for å få et sprøytestikk i høyre øye. Først får hun dråpebehandling som gjør at pupillen blir stor. 20 minutter senere er hun klar for et stikk i øyet. Det hele er over på ti minutter.

øye2.jpg
ØRJAN DEISZ
øye1.jpg
ØRJAN DEISZ

I fremtiden kan det hende at også det andre øyet må få behandling.

— Ubehaget ved sprøyten er ingenting mot at jeg får bedre syn, sier hun takknemlig.

4000 behandlinger

Det som er en strålende nyhet for Sevaldsen og de andre pasientene, er krevende koordinering av alle de nye pasientene for Øyeavdelingen.

Ved årsskiftet 2007-2008 gjennomførte de i snitt syv behandlingen i uken, det vil si rundt 350 i året. I 2011 økte antallet behandlinger til 1300. Og i år regner Øyeavdelingen med å gjennomføre 4000 behandlinger av AMD. Det er en tredobling på to år.

— Å sette sprøyter mot AMD, er nok den enkeltstående behandlingen som øker mest på Haukeland nå, sier fagdirektør Alf Henrik Andreassen ved Haukeland Universitetssykehus.

For å ta unna pasientene har ansatte på Øyeavdelingen jobbet overtid utover kvelden på tirsdager og onsdager. Da samler man opp pasienter. De fleste kommer innom en gang i måneden.

— Vi har opplevd en voldsom økning i pasienter på grunn av ny diagnostisering og behandling av AMD. En opplever den samme situasjonen ved alle landets øyeavdelinger og i resten av Europa, sier Andreassen.

Setter inn ekstra ressurser

I løpet av fjoråret beregnet Haukeland hvor mange pasienter som ville ha behov for denne nye behandlingen, og hva det kom til å kreve av ekstra ressurser og planlegging.

— Vi får færre som blir svaksynte og hjelpetrengende hjemme. Altså kan mange eldre være selvhjulpne lenger. På den annen side skaper dette et økt behov for behandling. Akkurat nå er dette en stor utfordring. Fra høsten setter vi inn ekstra ressurser, da skal behandlingen av AMD være en del av den vanlige driften.

- Går dette ut over andre pasientgrupper?

— Det har gitt utfordringer med å holde ventetidene for andre typer behandling på Øyeavdelingen, men medarbeiderne har altså stått på og jobbet ekstra for å ta unna alle pasientene, sier Andreassen.

ØYESYKDOM: Nina Sevaldsen (60) er en av stadig flere som rammes av øyesykdommen AMD. Det skjer hovedsakelig fordi vi blir stadig eldre. Siden 2007-2008 har Haukeland Universitetssykehus kunnet tilby behandling: Ca. én gang i måneden får pasientene en injeksjon inn i øyet.
ØRJAN DEISZ
VENTER: På gangen er det en lang kø av pasienter som venter. Nina Sevaldsen har fått dryppet øyet, noe som får pupillene til å utvide seg før sprøyten skal stikkes. Henriette Lygren Walther, konstituert overlege ved Øyeavdelingen, er en av dem som tar imot voldsomme økningen av AMD-pasienter.
ØRJAN DEISZ