Bergen kommune har satt som mål at sykkelandelen på alle reiser skal øke til minst 10 prosent innen 2019. For å nå dette målet skal det bygges ut et sammenhengende sykkelveinett.

Foreløpig er hovedruten fra sør i hovedsak ferdig fra Fana til Minde allé, der veien ved en fortauskant sier brått stopp. Snart kan derimot neste strekk mot sentrum vedtas av bystyret:

Byrådet la denne uken frem sin innstilling til reguleringsplan for trasé for gang— og sykkelvei fra Minde allé til Fabrikkgaten. Siden reguleringsplanen skal behandles av bystyret før sommeren, kan anleggsoppstart skje i 2014.

— Vi trenger å få på plass bedre sykkelveier inn mot sentrum så fort som mulig, og traseen mellom Minde allé og Fabrikkgaten er en viktig del av hovedruten, sier Filip Rygg (KrF), byråd for byutvikling, klima og miljø.

Statlig finansiering

Kostnaden med gang- og sykkelveien er kalkulert til 55 millioner kroner. Traseen blir finansiert med riksveimidler, og tas derfor ikke av Bergensprogrammet.

— De siste årene har vi tredoblet penger til sykkelinvesteringer. Bare i år har vi satt av 85 millioner, blant annet til sykkelfelt i Lars Hillesgate, Totlandsveien og Birkelundsbakken. Denne traseen mellom Minde Allé og Fabrikkgaten kommer utenom dette, sier Rygg.

Den innstilte traseen er cirka 1250 meter lang og ligger langs vestsiden av jernbanesporet gjennom Mindemyren, før den svinger opp og går videre til Fjøsangerveien.

— Det har vært diskusjon om spesielt den nordlige delen av traseen. Vi kom til at dette var den mest funksjonelle traseen, og er i tett dialog med grunneiere og Jernbaneverket, sier Frode Aarland, leder av gang- og sykkelgruppen i Bergensprogrammet.

- På høy tid

Einar Johan Grieg, leder for Syklistenes landsforening i Bergen, ønsker nyheten om reguleringsplanene velkommen.

— Vi har etterlyst disse planene fra byrådet i noen uker nå, så det er veldig bra at de kommer. Det er absolutt på høy tid, sier Grieg.

— Fanaruten langs Fjøsangerveien i dag er ikke noe bra i det hele tatt.

Men, poengterer Grieg, ennå gjenstår en viktig bit av traseen før syklistene kan sykle trygt hele veien til sentrum.

— Den neste utfordringen her blir å krysse Fjøsangerveien fra Fabrikkgaten. I dag må syklistene i lyskrysset, og det er ikke noen god løsning, sier han.

Sammenknytning av sykkeltraseen fra Fabrikkgaten og traseen i Solheimsgaten, blir avklart i en reguleringsplan som er under arbeid nå. Den forventes vedtatt til neste år.

SYKKELVEI: Her skal sykkelveien etter planen gå.
Statens vegvesen
SLUTT: Dagens sykkelveg opphører ved Minde allé.
Statens vegvesen
SMALT: Gang- og sykkelvegen langs Fjøsangervegen er smal og er trafikkert av både kjørende, gående og syklende. Flereavkjørsler har dårlig sikt, ifølge Vegvesenet.
Statens vegvesen