Dermed kom Høyre ut av tumultene rundt byarenaen med i hvert fall en halv seier. Høyres bystyregruppe ville tidligere i høst stanse all kommunal medvirkning til planarbeidet. Nå ble løsningen at kommunen i hvert fall forskutterer.

Utbygger tar alt

Det var Høyres forslag som fikk flertall i går. I vedtaket slår flertallet fast at det ikke blir aktuelt med noen form for kommunal medvirkning til finansiering og drift av byarenaen.

Arbeidet med konsekvensutredningen skal gjøres av et eksternt selskap, slik at ikke andre plansaker blir forsinket. Videre må den utbygger som eventuelt får realisert sitt prosjekt, ta regningen for sin del av konsekvensutredningen.

Flertallet sier også at det må åpnes for næringsarealer i tilknytning til byarenaen, siden kommunen ikke vil bidra økonomisk.

Dette siste punktet sikret Høyre seg flertall for med hjelp av Irene Skarsten, som før forrige bystyremøte meldte seg ut av Ap. I går utgjorde hun tungen på vektskålen.

Mellomfornøyd

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har dermed fått byarenaen på skinnene igjen. Likevel var hun i går kveld lite fornøyd.

— Det viktigste er at vi har fått et vedtak om konsekvensutredning. Jeg savnet imidlertid litt større begeistring i bystyret. Her står Bergen overfor den største byutviklingsoppgave på veldig lenge, som skal realiseres av private utbyggere.

Da synes jeg de utbyggerne fortjener litt større begeistring, sier Strøm-Erichsen til BT.

En konsekvensutredning som tar for seg alle sider av utbyggingen, er ventet å være klar like over sommeren. Da kan bystyret ta stilling til hvilke av de to arenaene som skal realiseres.