Sommeren for tre år siden sendte Utekontakten i Bergen et internt skriv til Byrådsavdeling for helse og sosial. Der uttrykker de stor uro over utviklingen i byens innendørs prostitusjonsmarked. Utekontakten hadde også mistanker om at en del av jentene var under 18 år.

— Så snart ferien er over griper vi fatt i problemet, sa byråd Kristin Ravnanger (KrF) til BT i august 2001.

«Enige om å se det litt an»

Siden den gang er det avholdt ett møte om innendørsmarkedet. Det er ikke avsatt noen til å jobbe med feltet. Det er heller ikke bevilget penger.

— På møtet ble vi enige om at Utekontakten skulle fortsette kartleggingen. Så skulle vi ta det opp igjen siden. Det var det eneste vi besluttet, så vidt jeg husker.

— Men Utekontakten kartlegger jo bare gateprostitusjonen, ikke innemarkedet?

— Det var ikke snakk om noen systematisk kartlegging, men at de skulle fange opp det de kunne gjennom sitt arbeid med gateprostituerte. Det var også enighet om at man skulle ta kontakt med politiet, sier Ravnanger, og påpeker at hun sluttet som byråd en måned eller to senere, da Helen Nordeide Fløisand (KrF) tok over. Ravnanger er i dag statssekretær i Arbeids- og Sosialdepartementet.

— Det ble ikke bevilget penger til å skaffe kunnskap om innendørsmarkedet og gjøre noe for disse kvinnene?

— Nei.

— Hvorfor ikke?

— Vi ble enige om å se det litt an.

Lover kartlegging

Heller ikke i årene som har gått siden har politikerne funnet grunn til å sette av penger til arbeidet. Det eneste dagens byråd kan vise til, er en lokal handlingsplan mot prostitusjon som er under utarbeidelse.

— Planen er så å si klar. Den har sitt utspring i den store kommunale likestillingsplanen for 2003-2008, og ligger på min pult nå, sier byråd for helse og omsorg, Trude Drevland.

Det første hun vil ha gjort, er å skaffe seg oversikt over hvor mange som prostituerer seg, hvem de er, hvor de kommer fra og hva slags hjelp de trenger. Byråden sier dette må skje «så snart som mulig».

— Jeg er veldig bekymret over at vi ikke har oversikt over innendørsmarkedet. Det vil være naivt å tro at vi ikke har problemer her. Vi må få gjort en kartlegging, sier Drevland.

Vil ha helsetiltak

Drevland lover også å gå på pengejakt.

— Vi må prøve å finne frie midler som kan brukes. I tillegg vil vi søke staten om støtte, med utgangspunkt i planen, sier Drevland, og viser til at regjeringen har satt av 100 millioner kroner til kampen mot handel med kvinner og barn.

— Hvorfor har dere ikke satt av penger tidligere?

— Jeg er ikke av dem som liker å gråte over snøen som falt i fjor. Det er veldig mye vi gjerne skulle hatt midler til. Poenget nå er at vi må få gjort noe fremover, sier Drevland.

I tillegg til kartleggingen vil byråden også ha på plass helsetiltak for prostituerte på innemarkedet, og få samarbeidet mellom voldtektsmottaket, krisesentrene, innvandreretaten og frivillige organisasjoner inn i faste rammer.

Gateprostitusjon

Else Kristin Utne Berg, etatsleder i Utekontakten, sto bak skrivet til byråden for tre år siden. Hun bekrefter at det ble avholdt ett møte.

— Noe mer har ikke kommet ut av det.

— Hva synes du om det?

— Det er jo mitt ansvar også. Jeg burde kanskje gjort mer for å informere kommuneledelsen om problemet, sier hun. Hun ønsker ikke å kritisere noen i den kommunale ledelsen.

— Det hadde vært ønskelig at det hadde skjedd noe mer, for eksempel å kartlegge innendørsmarkedet. Men vi har ikke hatt ressurser til å prioritere annet enn gateprostitusjonen, sier hun.

— Ba dere om å få ressurser til det?

— Nei.

— Hvorfor ikke?

— Det er godt mulig at vi burde gjort det. Men med tanke på kommunens økonomi, så er det lite realistisk å tenke seg at vi ville fått en slik bevilgning. Det er heller ikke nødvendigvis slik at mer penger vil løse slike problemer, sier hun.

— Det er vel også slik at det er lett for at man prioritere de problemene man ser, og det er gateprostitusjonen. Inneprostitusjon ser vi lite til og vet lite om.

Ifølge Utne Berg er hverdagen blitt enda tøffere for kvinnene som selger sex på gaten de siste årene. Utryggheten har økt etter et drap og en mishandlingssak i miljøet.

— Innendørsmarkedet vet vi veldig lite om det. Antakelig vet Bergens Tidende mer enn oss. Men vi hører en del ting fra dem som er på gaten. Blant annet at det er blitt stadig flere og at de yngste og mest attraktive holder seg innendørs. Dessuten er de fleste utenlandske innendørs, sier hun.

LOVER Å GJØRE NOE: Byråd for helse og omsorg, Trude Drevland (H), lover å gå på pengejakt. Hun vil ha en grundig kartlegging av markedet for prostitusjon fra leiligheter, massasjeinstitutter og hotellrom i Bergen. <br/> ARKIVFOTO: GIDSKE STARK