Budsjettdebatter handler ofte om tall, og blir ofte kompliserte. Så også når to parter skal beskrive hvilken innvirkning dagens statsbudsjett har for kommuneøkonomien i Bergen.

— Budsjettet er byfiendtlig, og Bergen er blant dem som kommer dårligst ut. I verste fall taper vi 40 millioner kroner i tillegg til de 50 millionene vi ble klar over i vår, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

— Dette er ikke et kuttbudsjett. Kommunene får 5,7 milliarder kroner i friske midler i forhold til i fjor, og aktiviteten øker. Bergen har en vekst på 339 millioner kroner, svarer kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Må kutte 39,2 millioner

Både Mæland og finansbyråd Liv Røssland (Frp) mener Navarsete ikke snakker sant når hun fremstiller budsjettet som et vekstbudsjett. De har fått finansavdelingen til å regne på det, og konklusjonen er at Bergen må kutte 39,2 millioner kroner i forhold til det bybudsjettet som byrådet la frem i september.

Her kan du se byrådets regnestykke

Hovedgrunnen er at regjeringen nå legger 1,7 milliarder kroner som tidligere var øremerket til barnehager og kvalifiseringsprogram for jobbsøkere, inn i rammetilskuddet - det vil si penger kommunen kan disponere selv. Men kommunens regnestykke viser at de øremerkede midlene i 2010 utgjorde knappe 40 millioner kroner mer enn økningen i rammetilskuddet neste år.

— Altså får vi mindre penger å bruke. Det kan ikke forstås på noen annen måte, sier Mæland.

- Dramatisk

Hun understreker at dette kommer på toppen av de rundt 50 millionene Bergen taper på omleggingen av inntektssystemet mellom kommunene. Den endringen ble varslet allerede i kommuneproposisjonen i vår, og er derfor allerede bakt inn i byrådets forslag til bybudsjett.

— Men de 40 millionene må vi kutte fra et allerede stramt budsjett. Det er dramatisk. Jeg kan ikke si hvor kuttene kommer, men vi vil levere et saldert budsjett, sier Mæland.

Navarsete medgir at Bergen er blant kommunene som får et lite nedtrekk når barnehagepengene ikke lenger er øremerkede.

— Det skyldes at Bergen var så sent ute med å bygge barnehager. Derfor fikk de ekstra mye skjønnsmidler de siste årene. Når de forsvinner, kan det bli en liten nedgang, sier hun.

- Står oppreist

Navarsete mener også at omleggingen, og konsekvensene av den, var varslet allerede i vår, og derfor ikke burde komme som en overraskelse på byrådet.

Generelt er hun helt uenig i beskrivelsen fra byrådet i Bergen og andre norske storkommuner.

— Jeg varslet på forhånd om at budsjettet ville bli litt strammere i år. Men vi har fortsatt sterk vekst, og jeg står oppreist når jeg sier at dette viser en prioritering av kommunene. Å kalle dette kutt, er feil virkelighetsbeskrivelse, sier Navarsete.