MARIT HOLMmarit.holm@bt.no Ett års fengsel, ble straffen for det som Gulating lagmannsrett karakteriserer som et grovt tyveri utført etter forutgående rekognosering og planlegging.Alene, eller sammen med andre tok 32.-åringen seg inn gjennom tak-kuppelen på Vestkanten i april i forfjor. Ved hjelp av en slegge eller liknende deljet han seg inn til urmakerforretningen F. Lohne, knuste utstillingsmontrene og stakk av med klokker og gullsmykker for mellom 500.000 og 600.000 kroner.Bare noen dager etterpå fikk politiet fatt i en del av tyvegodset. Han de fant tyvegodset på, opplyste da at han hadde fått det fra 32-åringen. At heleren seinere skiftet forklaring, fant lagmannsretten lite troverdig. Snakket under et drikkelag Under et drikkelag ett år etterpå, hadde dessuten 32-åringen fortalt at det var han som hadde begått innbruddstyveriet. Dette var med på å felle mannen, i tillegg til at han ble observert utenfor butikklokalene dagen før det smalt. De ansatte la merke til mannen, nettopp fordi det virket som om han drev rekognosering. Ifølge innehaveren må det ha vært nødvendig med nøye planlegging. Blant annet ble ikke alarmen utløst, antakelig fordi 32-åringen hadde funnet ut hvor blindsonene var. Må dekke forsikringen 32-åringen er tidligere funnet skyldig i en rekke vinningsforbrytelser, og klokkekuppet var ikke det eneste han ble dømt for. Blant annet er han tatt for tredje gangs promillekjøring, noe som medførte at han fikk slengt på en bot på 5000 kroner. I tillegg er han dømt til å betale 275.000 kroner til forsikringsselskapet som dekket skadene etter innbruddstyveriet på Vestkanten.