Aldri har pågangen vært større enn nå. Ett års ventetid for behandling er ikke uvanlig.

– Hver uke kommer det inn 10 nye henvendelser. Ventelisten vokser og vokser. Den har aldri vært så lang som nå, sier Stig Didriksen, avdelingssykepleier ved Åsane Voksenpsykiatriske Poliklinikk som er underlagt Åstveit distriktspsykiatriske senter.

Han forteller at personellet kjemper en frustrerende kamp mot pågangen. Av 109 pasienter er det bare 49 som har behandlingsgaranti. Det vil si at de er så syke at de har rett til å få behandling innen tre måneder. Didriksen sier at det er ganske strenge kriterier for å få garanti. Det hjelper ikke å være henvist fra en lege. Det er nemlig alle 109 pasientene. – Det oppleves frustrerende for alle ikke å kunne gi folk med psykiske lidelser den hjelpen de trenger, forteller han. At man må prioritere såpass strengt som vi gjør, gjør rett og slett vondt. Enkelte pasienter kan vi ikke love behandling i det hele tatt. Vi oppfordrer dem til å søke hjelp i det private markedet, men billige psykologer med driftstilskudd har lang ventetid de også, sier han.

100 nye henvendelser

Også ved Nordhordland Vaksenpsykiatriske Poliklinikk er køen lang. Ventetiden er halvt år.

– Trykket har vært veldig høyt hos oss. 100 nye henvendelser til poliklinikken de tre første månedene i år. Det er en økning på 40 prosent fra året før, forteller daglig leder Petter Lingjerde ved Nordhordland Vaksenpsykiatriske Poliklinikk som er underlagt Sandviken sykehus. 40 personer står nå på venteliste. Lingjerde må innrømme at både i fjor og i år har poliklinikken brutt behandlingsgarantien.

Han beklager sterkt at ventetiden er så lang fra man blir henvist fra en primærlege til en får psykiatrisk behandling.

Bare for å få en vurdering hos en psykiater må man vente i to måneder. Etter vurderingen blir det bestemt hva slags behandling som bør settes inn, og pasienten må vente ytterligere fire måneder før han eller hun får psykiatribehandling.

– De som trenger akutt og øyeblikkelig hjelp får komme inn til behandling ved et av de psykiatriske sykehusene. Men de som kommer til behandling hos poliklinikker, er ikke så syke at de går inn under den kategorien, sier Lingjerde.

Han ser at den lange ventetiden kan forverre situasjonen for en del pasienter, og at det løper alltid en risiko for at noen kan ta sitt eget liv.

Ubesatte stillinger

Ved Sandviken poliklinikk er det 66 pasienter på venteliste. 35 av dem har behandlingsgaranti.

– Vi bryter ikke behandlingsgarantien, men gir sjelden pasienter uten garanti tilbud om hjelp. Det har vi ikke kapasitet til. For øyeblikket har vi flere ubesatte stillinger, men håper dette skal ordne seg i løpet av høsten, sier seksjonsoverlege Ellen Haukenes Tvedt ved Sandviken poliklinikk som er underlagt Åstveit distriktspsykiatriske senter. Pasientombud for psykiatrien i Hordaland, Kari Nesfossen, er ikke overrasket over at ventetiden er lang.

– Det en kjent og tragisk sannhet at kapasiteten i det psykiske helsevernet er for dårlig både i Hordaland og resten av landet. Ventelistene er enorme først og fremst på grunn av ressursmangel. Også bedre organisering og samordning av tilbudene hadde hjulpet på situasjonen, sier Nesfossen. Store mørketall

– Problemet er at fylkeskommunene begynte å bygge ned sine institusjoner før kommunene rakk å bygge opp et tilbud. Politikerne har vedtatt en opptrappingsplan og det er tiltak på gang, men det går for seint. Folk med psykiske lidelser burde slippe å lide på grunn av dårlig planlegging, sier Petter Lingjerde. Samtlige av de tre poliklinikkene oppgir mangel på fagpersonell som en av årsakene til lange ventelister.

Ifølge Sintef Unimed står 7.100 nordmenn på venteliste for psykiatrisk behandling, men ifølge forsker Karl-Gerard Hen er mørketallene store fordi noen institusjoner ikke flinke nok til å rapportere inn antall pasienter på venteliste.