Drosjeranet skjedde 21. april i år i Bergen. Sammen med en kamerat hadde 19-åringen tatt en drosjetur som de visste de ikke kunne betale for. Da det var tid for å gjøre opp, benyttet de i stedet sjansen til å rane sjåføren for kveldens utbytte. De fikk med seg 3680 kroner.

Bergen tingrett bemerket i dommen at det må reageres strengt på drosjeran. Retten finner det også skjerpende at ranet skjedde mens 19-åringen hadde prøvetid etter en prøveløslatelse i januar. Han er tidligere straffedømt fire ganger og fikk en fellesdom for flere andre forhold også.

Han ble dømt for å ha stjålet en bil og kjørt i ruset tilstand i oktober i fjor. Han hadde da ikke førerkort og ble idømt en sperrefrist for førerkort på to år. Mannen ble også dømt for ulovlig bruk av narkotika. Han tilsto alle forholdene, men retten valgte å følge påtalemyndighetens påstand om ett års fengsel.