Natt til onsdag 3. april stenges avkjøringen etter Lyderhornstunnelen i Laksevåg. Trafikken sendes gjennom Loddefjorddalen. Mange tusen bilister vil merke at fase to i arbeidet med Ringvei Vest er i gang. Veien vil bli stengt helt frem til 1. november.

— Neste onsdag er en D-dag for oss. Trafikken gjennom Loddefjorddalen vil øke kraftig, og vi vil bli veldig sårbare for ulykker eller motorstopp her helt frem til november, sier Ottar A. Midtkandal, prosjektleder for Ringvei Vest i Statens vegvesen.

Daglig svinger rundt 3500 biler inn denne veien, etter at de har kjørt gjennom Lyderhornstunnelen fra vest. Nå vil trolig de aller fleste velge å kjøre gjennom Loddefjord.

- Veldig sårbart

Alle bilene som kommer fra Askøy og Sotra og skal videre gjennom Bjørgeveien til Sandsli, Kokstad og Flesland, skal svinge av til høyre ved Storavatnet. De må da kjøre gjennom Loddefjorddalen for å komme inn på Bjørgeveien. I Loddefjorddalen har bare et kjørefelt i hver retning. Midtkandal frykter de at det kan bli kaos.

— Det er klart det vil bli køer når så mange tusen biler skal gjennom Loddefjord hver dag. Problemet er størst om morgenen med alle bilene som kommer fra Sotra og Askøy, sier Midtkandal.

- Hvilke tiltak gjør dere for å redusere køene?

— Vi har satt opp store skilt for å gjøre bilistene oppmerksom på omleggingen. I Loddefjord vil både vi og politiet vil ha folk for om nødvendig å dirigere trafikken. I tillegg vil vi se på lysreguleringen i krysset der en svinger inn i Bjørgeveien fra Lyderhornsveien, sier Midtkandal.

En alternativ rute er å kjøre motorveien videre mot sentrum, så av mot Lyngbø og videre tilbake på Lyderhornsveien i retning mot Flesland.

KJØR OM LODDEFJORD: Det er satt opp skilt ved Storavatnet for å varsle om omkjøringen. På en dårlig dag kan køen komme til å strekke seg helt opp hit.
RUNE MEYER BERENTSEN

En motorstopp = full stopp

Det en frykter mest er at det skal skje en ulykke eller at en bil skal få motorstopp mellom rundkjøringene ved Vestkanten. Der er det trangt og bare et kjørefelt i hver retning.

I tillegg er det tre fotgjengerfelt på dette strekket, som reduserer kapasiteten på veien.

— Vi vil i startfasen ha vektere utplassert her mellom klokken 07.00 og 09.00, for å hjelpe trafikken ved fotgjengerfeltene, sier Midtkandal.

- Kan det bli aktuelt å ha en bergingsbil i beredskap som raskt kan fjerne eventuelle biler som stopper opp?

— Det er ikke vurdert så langt.

Daglig vil det i denne syv måneders perioden kjøre om lag 20.000 biler gjennom Loddefjorddalen hver dag. Heldigvis er det mindre trafikk i de tre sommermånedene.

Folk som kommer fra Haakonsvernveien inn til Loddefjord må også regne med store køer.

— Ja, det er grunn til å tro at det vil bli køer fra rundkjøringen og utover. Det viktigste vil bli å få gjennomgangstrafikken fra vest mot Bjørgeveien, raskest mulig gjennom Loddefjorddalen, sier Midtkandal.

Bro over motorveien

Også trafikken på motorveien langs Liavatnet vil merke omleggingen. Hele motorveien skal midlertidig flyttes 30 meter, mens det bygges en 70 meter lang bro over motorveien. Det vil bli krysningspunktet mellom vestre innfartsåre og ringvei vest.

Fartsgrensen på motorveien fra utgangen av Lyderhornstunnelen langs Liavatnet vil bli satt ned fra 80 km/t til 50 km/t. Dette gjelder en strekning på noen hundre meter, og fartsgrensen vil være 50 km/t i minst syv måneder.

— Vi forstår omleggingen lager problemer for mange i en periode. Trøsten får være at når Knappetunnelen er ferdig i 2015, kan en med letthet kjøre lovlig fra Dolviken til Liavatnet på fem minutter. Tenk på alle køene vi slipper da, sier Midtkandal.