KARI PEDERSEN

Mot stemmene til Frp og en SV-representant fra Rogaland vedtok Vestlandsrådet å utrede fordelene og ulempene ved en ny folkevalgt region.

Utredningen skal være klar til sommeren, og først og fremst ta for seg hvilke oppgaver en Vestlandsregion kan stelle med. I desember i år, etter stortingsvalget, skal fylkene si ja eller nei til regionen.

Vil ikke si 2009

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) i Hordaland har tidligere uttalt at målet er å arrangere det første vestlandsvalget i 2009, samtidig med stortingsvalget da.

Nåværende leder av Vestlandsrådet, fylkesordfører Nils R. Sandal (Sp) i Sogn og Fjordane, er ikke villig til å sette 2009 som mål. Sandal understreker tvert imot at hva Vestlandsregionen kan bli, fortsatt er helt åpent. — Det er oppgavene vi skal se på nå. Så får vi ta resten derfra, både det å trekke grensene og plassere arbeidsplasser og oppgaver, sier Sandal til Bergens Tidende, og legger til:

— Regionalisering betyr for meg å desentralisere makt. Å få til det blir helt sentralt.

Sogn og Fjordane vil ha sitt

Signalene som kommer fra Sogn og Fjordane er klare på at det å gå inn i en region styrt fra Bergen er helt uaktuelt. Å dele mellom Stavanger og Bergen er ikke nok. Sogn og Fjordane skal også ha sin del av kaken.

— Skal vi få til en region med legitimitet blant folk i utkantene, må det være likeverd mellom by og bygd. For folk betyr det ingenting om de blir styrt fra Oslo eller Bergen, sa Tor Bremer, (Ap, Sogn og Fjordane) i gårsdagens debatt.

Feil tidspunkt

Frp var eneste partiet som samlet gikk mot regionutredningen. Terje Søviknes begrunnet det slik:

— Det er feil å starte en slik utredning nå, særlig siden vi ikke har fått en avklaring sentralt i dette spørsmålet. Derfor spør jeg meg om det er riktig å bruke så mye ressurser på å utrede vestlandsregionen, når vi ennå ikke vet hvordan Stortinget vil stille seg etter høstens valg.

SVs Klara Tveit fra Rogaland stemte også mot og demonstrerte dermed at dette er en sak som splitter SV. - Som dere forstår blir dette en vanskelig sak på vårens landsmøte, sa Mette Holmefjord Olsen, SV-representant fra Hordaland, og tilhenger av regionutredningen.

Også Høyre er delt i synet på en Vestlandsregion. I fylkestinget i Rogaland er fylkesordfører Roald Bergsaker og et flertall i gruppen for. I Hordaland er varaordfører Tom-Christer Nilsen og et flertall i Høyres gruppe mot.

I går stemte Høyre samlet for utredningen:

— Jeg tilhører dem som ønsker to nivå og ville helst stanset arbeidet. Men når vi ikke vinner frem, er det fornuftig å finne ut hva dette inneholder, sa Nilsen.