— Det høres ut som en super skole. Hvilken er det, spør kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Som SV-politiker er neppe privatskoler blant Solhjells favoritter. Men skolen som oppfyller mange av SVs uttalte mål er privat.

— Vi har heldagsskole fra 8-15, vi har en halv times felles lunsj som elevene selv gjør i stand, og en hel time fysisk aktivitet om dagen, forteller rektor på DaVinci Montessoriskole på Minde, Per Olav Sølvberg.

— Og vi er helt fri for hjemmelekser.

- Slipper å krangle

I går gikk utdanningsdirektøren i Hordaland, Kjellbjørg Lunde, ut i BT og sa at skolene ikke har hjemmel for å pålegge elevene hjemmelekser. Hun mente også at hjemmeleksene bør bort.

Utspillet satte i gang en heftig debatt land og strand rundt. Kritikerne er mange og krasse.

_Les også:

Strykkarakter fra sjefene_

I Leaparken på Minde er imidlertid støtten til Lunde unison.

— Det er bedre å gjøre leksene her på skolen. Her får vi hjelp av lærerne hvis vi trenger det, sier Tea Sviland (11).

— Så slipper vi å krangle med foreldrene våre om leksene, sier Nikolai Sinclair.

Forskning viser at det først og fremst er elever fra ressurssterke hjem som tjener på lekser. For andre har de mindre eller ingen effekt.

På Montessoriskolen er det en klar overvekt av elever fra ressurssterke hjem. Men leksefri til tross: resultatene er det ikke noe å si på, skal vi tro rektor.

_Les også:

Forsker takker Lunde_

— På nasjonale prøver scorer vi godt over landsgjennomsnittet og opp mot de beste i Bergen, sier Per Olav Sølvberg.

— Jeg er veldig enig med Lunde. Skulle ønske at jeg selv fikk gå på en skole uten hjemmelekser.

Gode resultater

Kunnskapsminister Solhjell har ingen planer om å avskaffe leksene.

— Skal du bli god, må du trene. Det gjelder også for skolefag. Men skal du bli virkelig god, må du ha en både god trener og treningsopplegg, sier Solhjell.

_Les også dagens BT-leder:

Skulkedirektøren_

Solhjell er godt kjent med at forskning viser at hjemmelekser kan bidra til forsterking av sosiale forskjeller.

— Løsningen er ikke at noen skal trene mindre. Løsningen er at alle får anledning til å bli bedre, sier han.

— Det er behov for lekser. Men vi som samfunn må ta mer ansvar for at alle gjør lekser og får hjelp.

- Bedre, ikke lengre skoledag

Solhjell vil blant annet forbedre skolen gjennom skolefritidsordningen. I dag finnes ingen nasjonale retningslinjer for innholdet i SFO.

— Vi vil fylle SFO-tiden med blant annet leksehjelp. Det vil ikke gi en lengre, men en bedre skoledag. Jeg tror mange foreldre vil sette pris på det, sier Solhjell.

Det vil nok mange skoleelever også. Det tror i hvert fall elevene på Montessoriskolen på Minde.

— De andre synes det er urettferdig at vi slipper leksene, sier Lars Erik Haukås (10).

— Men det hadde jo vært gøy å prøve hjemmelekser, sier Synnøve Sinclair (8).

  • Men bare én gang.

Hva kjennetegner en god skole? Si din mening.

Rune Sævig