Etter BKKs egne vurderinger er selskapet verdt minst 20 milliarder kroner. Statkraft har betalt 5,9 milliarder for sin aksjepost på 49,9 prosent. Får Statkraft full uttelling i et eventuelt salg blir gevinsten minst fire milliarder kroner.

I tillegg utgjør Statkrafts andel av utbytte fra BKK siden 2004 nesten tre milliarder kroner.

Tungt å selge

Men Statkraft kan ikke uten videre innkassere gevinsten.

Eierskapsreglene for kraftselskaper begrenser hvem som kan kjøpe.

I et kraftselskap som BKK kan private eiere maksimalt sitte på en tredjedel av aksjene.

Resten må være eid av statlige eller kommunale aktører. Ellers vil det bli hjemfall til staten. Det betyr at bare deler av Statkraft-posten kan selges til private.

Lars Ove Skorpen, leder for krafttransaksjoner i meglerselskapet Pareto Securities, mener Statkraft kan lete blant tre alternativer i en eventuell kjøper av BKK-aksjene:

  • Et offentlig eid selskap.
  • En gruppe av offentlige selskaper som går sammen om å kjøpe hver sin andel av aksjene.
  • En kombinasjon av offentlig eide og private selskaper.

— Uansett er det er stort økonomisk løft, sier Skorpen.

Nordea kan kjøpe

Hvis aksjeposten blir stykket opp, er Nordea Liv et selskap som kan være interessert.

  • Vi har definert samfunnsmessig infrastruktur som et interessant investeringsområde for oss. Slik sett vil det passe inn i et langsiktige bilde for oss å gå inn på eiersiden i BKK hvis vi skulle få tilbud om det, sier adm. direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv.

- Har dere fått slik forespørsel fra Statkraft?

  • Nei, så langt er vi ikke blitt kontaktet verken av Statkraft eller andre om å foreta investeringer i norsk kraftforsyning, sier Vandvik.

Verdi over 20 milliarder

Siste års regnskap for BKK viser en bokført egenkapital i selskapet på 7,1 milliarder kroner. Men de reelle verdiene er langt større.

En gjengs måte å beregne verdier i kraftselskaper har vært å ta utgangspunkt i produksjonen i et normalår fratrukket ti prosent konsesjonskraft. Ved de siste salgene av norske kraftverk har prisen ligget på rundt fire kroner kilowattime ganget med denne middelproduksjonen.

  • Basert på en slik sjablongmessig tilnærming vil verdien på BKK ligge på over 20 milliarder kroner, sier Birger Schønberg, konserndirektør økonomi i BKK.