— Problemstillingene kan variere, men det som går igjen er at prosjektfasen er for dårlig gjennomført, noe som fører til mange feil og mye svikt når systemene skal brukes i praksis, sier Terje Sundfjord, næringspolitisk fagsjef.

Slår alarm

Foreningen ber nå Vegdirektoratet gripe fatt i problemstillingen.

  • Vi har mottatt flere meldinger om utfordringer og driftsproblemer knyttet til innføring og bruk av elektroniske billetteringssystemer fra våre medlemsbedrifter, heter det i brevet.

Her er noen av problemene som går igjen:

  • Feil knyttet til kontroll og avstemming av sjåføroppgjør på grunn av mangelfull datakvalitet.
  • Det oppgis ulike tall til ulik tid i rapporter med samme datagrunnlag.
  • Lavere stabilitet enn manuelle systemer. Mange driftsforstyrrelser og mye arbeid med feilsøking og bytte av komponenter.
  • Mangel på stabilitet i terminaler og kortlesere på bussen, som igjen fører til forsinkelser og frustrasjon hos kundene.

Skaper usikkerhet

  • Vi mener at Vegdirektoratet som forvalter av den tekniske standarden til elektronisk billettering må ta opp disse praktiske problemstillingene i samarbeid med fylkeskommunene og leverandørene. Enkelte av våre medlemsbedrifter opplever at det er liten vilje til å erkjenne mangler ved dagens systemer. Dette skaper usikkerhet om for eksempel oppgjørsrutiner og -systemer som selskapene ikke kan leve med over tid, sier Terje Sundfjord.

Transportbedriftenes Landsforening foreslår at det gjennomføres en undersøkelse blant trafikkselskapene og sjåførene om hvordan innfasing av elektronisk billettering har fungert i selskapene.

Må testes bedre

Foreningen mener også at det må innføres standarder for hvilke testprosedyrer det enkelte system må gå gjennom før det settes i full drift.

  • Dessuten må trafikkselskapene trekkes tettere inn i planleggingen, opplæringen og den praktiske tilretteleggingen som er nødvendig for en vellykket integrering av nye systemer. Selskapene og deres sjåfører må ha sikkerhet for at kundebehandling og oppgjørsrutiner holder mål. Dette ser ikke ut til å være tilfelle i dagens situasjon, mener Sundfjord.

Vegdirektoratet svarer i et brev at de er positive til at det foretas en kartlegging av problemene, og sier at de gjerne bidrar til dette arbeidet. Direktoratet foreslår også at det opprettes et brukerforum.