Høyres byrådslederkandidat i Bergen, Monica Mæland, har i hele vinter og vår, og også i de siste dagene, gjentatt at hun og hennes parti vil gå mot bygging av bybane dersom staten ikke stiller opp med de nødvendige midler til investeringer og drift.

— Dette er helt i tråd med bystyrevedtaket om Bergensprogrammet fra 1999, sier Monica Mæland til Bergens Tidende.

Nå, like før valget, er spørsmålet om statens bidrag fremdeles uavklart, både når det gjelder driftsstøtte og investering. Det siste vi har å holde oss til når det gjelder investering, er forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015, som varsler en betydelig reduksjon i statens veibevilgninger til samtlige fylker, inkludert Hordaland. Beregninger Statens vegvesen har utført, viser at statens bidrag til Bergensprogrammet, som løper fra 2002 til og med 2011, vil skrumpe fra 1,4 milliarder til under 1 milliard.

200 mill. i manko

— Bybanen til Nesttun er nå beregnet å koste 1,2 milliarder i stedet for 1 milliard. Vi mangler altså allerede i utgangspunktet 200 millioner kroner. Med de ytterligere reduksjonene som er varslet fra staten, får vi ganske enkelt ikke råd til å bygge bybane, sier Monica Mæland.

Hvis dette bildet ikke endrer seg radikalt, blir konsekvensen, ifølge Mæland, at Høyre sier nei til bybane i denne omgang. Partiet får følge av Fremskrittspartiet, som alltid har vært imot, og i øyeblikket viser meningsmålingene at disse to partiene har gode sjanser til å få flertall alene i det nye bystyret som velges 15. september.

Ingen oppstandelse

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti på Stortinget tar det med knusende ro at et eventuelt nytt flertall i Bergen bystyre kanskje dropper bybanen som en del av Bergensprogrammet, og velger enda mer buss for å styrke kollektivtrafikken.

De tre nevnte partiene har flertall i Stortinget. De andre partiene vil, etter det vi skjønner, forsvare bybanen med nebb og klør.

— I Høyre har vi ikke gjort de ulike delene av Bergensprogrammet avhengige av hverandre. Jeg kan altså ikke se at resten av Bergensprogrammet (Ringveg vest, Skansetunnelen osv. red.anm.) er avhengig av at det blir bygget bybane i Bergen. Det viktigste for meg vil være hvilken løsning bergenserne selv ønsker for kollektivtrafikken, sier Petter Løvik, som er leder for Stortingets samferdselskomité.

Kristelig Folkepartis Odd Holten, som også sitter i samferdselskomiteen, synes det vil være synd om bybanen forsvinner, men vil ta et eventuelt flertall for dette til etterretning.

Vil stoppe Bergensprogrammet

Men så reiser det seg et nytt spørsmål: - Hva skjer med Bergensprogrammet dersom bybanen strykes, og de bybanevennlige partiene får flertall på Stortinget fra høsten 2005? Sammen med Senterpartiet dannet Ap og SV et mindretall i samferdselskomiteen som fremhevet bybanen som det viktigste kollektivtiltaket da innstillingen om Bergensprogrammet ble vedtatt i Stortinget i desember i fjor.

— I Arbeiderpartiet vil vi se på det som en miljømessig katastrofe dersom bybanen strykes. Da vil Bergensprogrammet som sådant stoppe opp, sier Aps talskvinne i samferdselskomiteen, Oddbjørg Ausdal Starrfelt, til BT.

— Mener du med det å si at Stortinget da må ta de andre store elementene i Bergensprogrammet, som Ringveg vest og Skansetunnelen, opp til ny vurdering?

— Ja, det mener jeg. Kompromisset om Bergensprogrammet er så skjørt at en omkamp om bybanen også vil føre til at veiprosjektene Ringveg vest og Skansetunnelen blir utsatt, sier Oddbjørg Ausdal Starrfelt, og legger til:

— Slik jeg ser det, vil en stemme på Høyre i Bergen være en stemme mot bybanen.

— SVs Heidi Sørensen er minst like klar:

— Bergensprogrammet ble vedtatt som en helhet og SV sitt hjerte brenner for bybanen. Uten bybane vil vi ikke love noe støtte til Bergensprogrammet. Bygging av bybane er å bygge den miljøvennlige fremtid, sier Heidi Sørensen.

KOMMER, KOMMER IKKE? Planen så langt er at Stortinget skal bevilge de første millionene til bybanen neste høst, slik at byggingen kan starte i 2005. Da kan banen settes i drift i løpet av 2. halvår 2007.<br/> ILL: BYBANEKONTORET