De liker det ikke i Tilsynskomiteen for Bergenhus, hos Byantikvaren eller i Reiselivslaget heller. Men Schengen-avtalen er der, vi må forholde oss til den, og da må altså briter og islendinger, før de kan slippes videre, sperres inne bak høye gjerder like foran Bergenhus.

– Så lenge de ikke blir rosa, sier reiselivsdirektør Ole Warberg lett resignert. – Dette er et sårbart område. Det har vært sterk debatt om havnen og innsynet og Bergenhus, og vi har bedt om at gjerdene ikke bare blir praktiske og teknisk riktige, men også pene. Nå regner vi med at byplanavdelingen har hatt et «pent» ord med i laget.

– Vi har ikke sett noen detaljutforming, sier konstituert byantikvar Bente Mathisen. – Først sa vi at dette måtte vi ikke få, men så så vi på det som var – og det var så stygt at stort verre kunne det ikke bli. Når det da ikke var noen vei utenom, kunne vi kanskje få et ordentlig utformet, inngjerdet område. Men vi ser for oss at dette bare blir midlertidig. Vi har bedt om en god estetisk utforming, men jeg synes gjerdene foreløpig ser noe skranglete ut.

– Vi har vært informert og vi har akseptert fakta. Men vi har også påvirket så langt vi kunne, bedt om at gjerdet må bli minst mulig iøynefallende og skjemmende. Og arealet er i hvert fall blitt mindre omfattende enn det i utgangspunktet var, sier formannen i Tilsynskomiteen for Bergenhus, oberst Edvard Larsen som håper britene slutter seg til Schengen-avtalen om ikke altfor lenge. For Bergens del.