Men ikke alt. For Roger Iversen i Damsgård Kulturhistoriske Forening var på pletten under rivingen og fikk tillatelse til å sikre seg 15 dører og flere innendørs rekkverk da det såkalte Politimesterhuset i krysset Jonsvollsgaten/Baneveien ble revet.

Kultursamleren Iversen har tatt vare på dørene og rekkverkene og vil med tid og stunder få dem restaurert og synliggjort på en verdig måte. Foreløpig har han lagret dem tørt og trygt.

— Muligens er disse dørene og rekkverkene de eneste fysiske minnene etter husene i Jonsvollkvartalet, sier Iversen. Han er glad for at det har latt seg gjøre å sikre i hvert fall noe av den verdifulle byhistorien den knuste delen av Jonsvollsgaten representerte.