— Jeg har for så vidt det. Kloakkrenseanlegget i Søvikvågen ligger cirka 200 meter fra huset og det har stort sett vært uproblematisk, sier ordføreren i Os, og legger til at det er et mindre, åpent anlegg han har i sitt nabolag.

Det som skal bygges ved Osøyro er et moderne, lukket anlegg og Terje Søviknes (bildet) tror ikke det vil by på problemer. Han mener beboere og politikere må stole på fagfolkene.

- Miljøprosjekt

  • De har gjort grundige analyser og vet hvordan slike anlegg fungerer rundt omkring. Jeg kan vanskelig å se noe helsefare ved lukkede renseanlegg, det er jo helt vanlig at de bygges i tettbygde strøk. I Bergen er det for eksempel ett i Sandviken og ett ved NHH. Å flytte anlegg til uberørte områder er for kostbart. Et nytt kloakkrenseanlegg i Os er egentlig et kjempestort miljøprosjekt, for med det får vi vekk forurensning i havnebassenget, sier Søviknes.
  • Hva med lukten?
  • Konsulenten vår konkluderer med at begge alternativ kommer under EU-verdiene man bruker for å måle lukt. Da får vi stole på det.
  • Beboerne mener det har vært vanskelig å få ut informasjon fra kommunen om luktfare?
  • Luktrapporten er ikke unndratt offentlighet, og ligger ute på nettet tilgjengelig for hvem som helst. Jeg tror man leser den rapporten med ulike briller.
  • De reagerer også på at økonomi vektlegges mer enn miljøhensyn?
  • Økonomikriteriet telte mest. Det ville være for lettvint av oss å la være å tenke økonomi når det er innbyggerne selv som til slutt får regningen i form av kommunale avgifter. Ingen ønsker en unødvendig høy kloakkavgift. Men vi vektlegger også lukt, transport og en del andre kriterier.

Diskutert lenge

I likhet med prosjektleder Johannes Håkonsund understreker Søviknes at planen var å informere beboere når hovedrapporten ferdigstilles vinteren 2011.

— Mange har hevdet at kloakkrenseanlegget nær Os sentrum kom litt overraskende. Men temaet har vært gjenstand for diskusjon i kommunestyret flere ganger og er også omtalt i lokalpressen. Vi hadde ikke tenkt å gå ut med så mye informasjon i utredningsfasen, men gjør det nå på bakgrunn av delrapporter fordi beboerne ønsker mer informasjon, sier ordfører Terje Søviknes.