— I arbeidet har jeg særlig konsentrert meg om bøker om barn. Barna er landets fremtid. Bøker som kan si noen viktig om hvordan det er å være barn, verdsetter jeg, sier Gunhild Hagesæther.

Mandag 6. august fyller hun 70 år. Den engasjerte kvinnen vil like fullt fortsette i en professor II-stilling i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi, der hun har arbeidet siden 1988.

Trives i Bergen

— Du var sentral i evaluering av KRL-faget, faget om Kristendom, Religion og Livssynsorientering. Hvordan mener du faget bør utvikles?

— Faget er alt endret ut fra våre forslag, men jeg tror det ennå ikke har funnet sin form. Tømmes det for innhold, blir det ikke lenger interessant og viktig. Jeg tror veien å gå er å utvide adgangen til fritak. Fritak fra deler av innholdet, ikke bare aktivitetene, er et alternativ. Faren er at noen vil velge bort det de trenger mest, sier professoren.

Gunhild Hagesæther er født i Oslo, hadde viktige barneår i Arna og utdannet seg til lærer i Bergen.

— Bergen er sjarmerende, oversiktlig og passe stor. Her er mange gode kulturtilbud og lett å treffe kjente, sier hun.

Nysgjerrighet drivkraft

Etter noen år som lærer og arbeid i kommunal skoleadministrasjon, ble hun knyttet til Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo i 1971 og var der til hun ble rektor ved Høyskolen Dronning Mauds Minne i Trondheim i 1980. I 1990 og 1991 ledet hun Grunnskolerådet og har også hatt en rekke andre sentrale verv.

— Jeg har hele tiden fått arbeide med noe betydningsfullt. Samtidig som jeg har forsket, har jeg fått følge livet i barnehagen og skolen i praksis. Nysgjerrighet har vært en drivkraft, forteller Gunhild.

Formålsparagrafen

Studenter og kolleger setter stor pris på henne som samtalepartner og veileder. En friskhet og et lyst sinn har alltid preget henne. I fritiden leser hun skjønnlitteratur og krim og hører på musikk. Turer i naturen og kontakt med venner og familie prioriterer hun også.

— Hvordan ønsker du at skolen og barnehagen skal utvikle seg?

— Ny formålsparagraf er foreslått. Jeg er opptatt av at barnehagen og skolen fortsatt skal være oppdragerinstitusjoner og ikke bare kunnskapsformidlere. At barna blir flinke, er ikke nok. De må først og fremst være trygge på seg selv. I det videre arbeidet med den nye formålsparagrafen håper jeg både verdigrunnlaget og samarbeidet med hjemmet kan bli styrket, sier Gunhild Hagesæther.

VITEBEGJÆR: Gunhild Hagsæther går ofte på leting i hyllene i biblioteket.
Dolmen, Siv