• Ingen må tro at barnevernet alene kan sørge for at barnevernsbarna får et godt liv.

CHRISTINE ENGH

SOLVEIG RUUD

Det sier Ann-Marit Sæbønes, direktør i Barne-, ungdoms— og familiedirektoratet (Bufdir).

Det er Bufdir med Sæbønes i spissen som har hatt ansvar for å følge opp undersøkelsen fra NOVA, som publiseres i dag. At så mange som 121.000 barn og unge fikk hjelp fra barnevernet over en 15-årsperiode viser at samfunnet har en stor utfordring som må tas på alvor, påpeker hun.

— Utfordringen gjelder ikke bare barnevernet, men også utdannings- og helsevesenet og NAV må ta den svært alvorlig. Undersøkelsen viser at vi må få til godt samarbeid mellom etatene, slik at vi kan hjelpe barna best mulig.

Undersøkelsen bør interessere politikerne også, mener Sæbønes, nettopp fordi den viser at de som har fått hjelp av barnevernet har større utfordringer enn andre, både i forhold til arbeid, utdanning, inntekt og helse.

— Alle som har ansvar for tjenesteutvikling bør merke seg at veldig mange barn har fått og får hjelp fra barnevernet. Dermed bør alle som jobber med barn se på barnas oppvekstvilkår helhetlig og begynne å jobbe aktivt med forebyggende tiltak. Det er viktig at man får et godt samarbeid rundt barn med en gang problemene viser seg, fastslår hun.