Mens miljøvernere og politikere over hele verden i går feiret Kyoto-protokollen om reduksjon i utslipp av klimagasser, er det grunn til å minne om at det også finnes noen som tviler på om de verste klima-profetiene er sanne.

Da tenker vi ikke på Carl I. Hagen, som sier han gir blaffen i langtidsprognoser eller president Bush som avfeide Kyoto-avtalen med et pennestrøk.

Nei, vi minner — for balansens skyld - om at det også i ekspertkretser eksisterer skeptikere som hevder at det våtere, villere og varmere været ikke skyldes menneskehetens utslipp av CO2 og andre drivhusgasser.

Dette er kjetterske tanker i deler av klimaetablissementet. I noen kretser er det hårreisende politisk ukorrekt bare å stille spørsmål ved om oppvarmingen er menneskeskapt. Desto viktigere er det at noen gjør det.

Jo, det er enighet blant flertallet av forskerne om at menneskene har skylden for at de kalde, fine vintrene med silkeføre snart er historie. FNs klimapanel fastslår også at brenningen av kull, olje og gass har brakt CO2-konsentrasjonen i atmosfæren til sitt høyeste nivå de siste 430.000 år.

Men det finnes en opposisjon der ute, en forskerminoritet som ikke er i lommen på Bush eller oljeindustrien, men som har redelige hensikter. De konkluderer med at betydningen av de menneskeskapte utslippene er sterkt overdrevet. De hevder at det vi nå opplever er noe så udramatisk som naturlige klimavariasjoner og at den menneskelige påvirkningen er minimal.

Redaktør Erik Tunstad i nettavisen forskning.no er en av dem som har latt seg provosere over fraværet av takhøyde i klimadebatten. Han hevder Cicero-direktør Pål Prestrud, en viktig premissleverandør i den hjemlige debatten, insinuerer at de som er uenige i klimaspørsmålet er useriøse. - Er faglig uenighet et skjellsord, undrer Tunstad. Han er blitt angrepet fordi forskning.no har sluppet til klima-skeptikere i spaltene. Stempling av motstandere er et velkjent knep, tydeligvis også i akademiske kretser.

FNs klimapanel opplever også brytninger i egne rekker. Orkan-eksperten Christopher Landsea trakk seg nylig fra arbeidet med panelets neste rapport. Han hevder prosessen er blitt politisert og uvitenskapelig. Landsea hoppet av etter at klimapanelet tok hans forskning til inntekt for påstanden om at de mange orkanene i fjor var forårsaket av menneskeskapt global oppvarming. Landsea ble helt perpleks og hevder at ingen vitenskapelige studier har klart å påvise en sammenheng mellom global oppvarming og orkanaktivitet.

— Personlig kan jeg ikke i god tro fortsette å bidra til en prosess som er motivert av forutinntatte agendaer, og som er vitenskapelig uholdbar, skriver Landsea, ifølge forskning.no.

Noen klima-skeptikere hevder de er ofre for forskningens paradigme-problem; enten er du med oss og driver forskning etter oppskriftsboken, eller du blir frosset ut av det gode selskap og kan si takk og farvel til forskningsmidler og publisering i de gjeveste vitenskapelige tidsskriftene.

De mest konspiratoriske i den politiserte debatten hevder at klimaspøkelsene er manet frem av en ondskapsfull sammensvergelse av miljøekstremister og myndigheter som er tjent med å spille på fremtidsfrykt. En britisk avis går så langt som å kalle de påståtte menneskeskapte klimaendringene for et «globalt bedrag».

Tidsskriftet New Scientist mener klimaendringene er dette århundres viktigste vitenskapelige spørsmål, og publikasjonen avslører en nagende tvil om de etablerte klimasannhetene.

Det som er helt uomtvistelig, er at vinnerne av klimadebatten vil forme den økonomiske, politiske og teknologiske utviklingen langt inn i fremtiden. Enten man tviler eller tror på mennesket som klimasynder, har Kyoto-prosessen og dens utslippskrav alt satt fart i utviklingen av fremtidsvennlige løsninger. Det er bra. Hvem er vel imot renere energi og utslippsfrie biler?