I en foreløpig rapport fra Arbeids— og velferdsdirektoratet (NAV) går det frem at barns krigsopplevelser og senskader langt på vei er blitt undervurdert når det gjelder grunnlag for krigspensjon. Psykiatrisk ekspertise skal hyres inn for å vurdere dette temaet nærmere med tanke på pensjonskravene både fra Holen-barna og huleboerbarna fra Finnmark i krigsårene.

— Dette vil jeg kalle et solid gjennombrudd og langt på vei en seier for Holen-elevene, sier Per Rune Henriksen (A).

- Øyner nå et håp

Også sekretæren i Minneforeningen, Kirsten Hatlem, er glad og lettet over at de aldrende bombeofrene fra skolen på Laksevåg langt på vei er i mål med sin kamp for å få krigspensjon.

— Jeg øyner virkelig et håp om at vi endelig er i ferd med å nå frem med vår sak, sier Hatlem som for øvrig selv er for ung til å ha opplevd de grufulle bombeangrepene i krigsårene.

Bjarne Håkon Hanssen sier selv i en kort kommentar at han er «meget fornøyd» med at NAV ønsker å oppdatere kunnskapen om seinvirkninger.

I rapporten går det frem at barns krigslidelser først ble problematisert for nesten 20 år siden, av et utvalg som ble ledet av professor Leo Eitinger. Utvalget la vekt på at «krigspåkjenninger hos barn og unge kan sette dypere spor enn hos voksne».

Mørketall

Både Henriksen og Hatlem er forberedt på at den nye velviljen som her er kommet til uttrykk fra myndighetene vil stimulere flere til å stå frem og søke om pensjon. Hatlem opplyser at de nå kan telle 120 medlemmer i Minneforeningen.

Per Rune Henriksen, som er stortingsrepresentant og leder i Hordaland Arbeiderparti, sier på sin side at han vet at mange er skremt fra å søke. Samtidig minner han om at også de som faktisk har fått avslag på sine søknader også bør kreve å få sin sak vurdert på nytt.

Skryt til statsråden

Kirsten Hatlem berømmer stortingsrepresentantene fra Hordaland for å ha vært aktive pådrivere. Dessuten har statsråd Bjarne Håkon Hanssen fått en høy stjerne hos henne:

— Jeg skjønte raskt at han involverte seg i denne saken personlig. Sammen med leder i Minneforeningen, Birger Raadal og styremedlem Odd Paulsen hadde jeg et møte med ham under Arbeiderpartiets landsmøte i april. Det fikk mye å si for den videre fremdriften.

-Noe jeg selvsagt satte stor pris på, sier Hatlem som har bakgrunn som aktiv Høyre-politiker i Bergen.

brødreskift