• Dialogen er et kjernebegrep i denne bevegelsen, sier Eva Fidjestøl om Bjørgvin Kirkeakademi som ble reetablert i vår.

ØIVIND ASK

— I Kirkeakademiet vil vi ta opp temaer som er viktig for alle i vår tid, og vi håper at folk vi komme med innspill og ideer om hva vi bør ta opp, sier Eva Fidjestøl.

Stikkordet er samtale mellom mennesker med ulikt livssyn, og her er dialogen viktig.

— I en dialog er det viktig også å lytte til folk som mener noe annet, og det mener vi mangler i mange politiske debatter. Dessverre er det ofte krangling, og noen ganger hånflir av andres standpunkter.

Slik vil ikke Eva Fidjestøl at deres temakvelder skal utarte.

Kirkeakademiet ble startet i vår av Studentmenigheten, Kirkens Bymisjon og Bergen Domkirke menighet, og ønsker å bygge et fellesskap der ungdommer, studenter, engasjerte samfunnsmennesker og voksne får et forum til diskusjoner, kunstutstillinger og kulturkvelder.

Hvordan behandler vi de unge?

Bjørgvin Kirkeakademi er medlem av en landsdekkende organisasjon som har 50-årsjubileum i 2006, med avdelinger i både Knarvik og på Voss. I Bergen har akademiet ligget nede en stund. Nå vil Eva Fidjestøl få tilbudet i gang med temamøter, foredrag og samtalekvelder.

Allerede torsdag 23. september er første temakveld på Kafé Magdalena i Kong Oscars gate 5, i Bymisjonens lokaler.

— Her vil vi diskutere film og vold, og ikke minst hvordan vi behandler den oppvoksende slekt. Asbjørn Grønnestad, som har tatt doktorgraden på en avhandling om vold og maskulinitet i amerikansk film, skal innlede.

— I Kirkeakademiet vil vi ta opp spørsmål som engasjerer samfunnsmennesker i vår egen tid, men senere håper jeg også vi kan ta opp religiøse spørsmål på diskusjonsmøtene våre. På den måten kan vi være et forum for fordypning og meningsbrytning om de evige spørsmål, ved siden av tidsaktuelle problemer i kultur og samfunnsliv.

Meningen med livet

— Hva mener du med «de evige spørsmål»?

— For eksempel meningen med livet, hvordan jeg skal leve livet mitt. Det er et spørsmål som de fleste før eller seinere stiller seg. Jeg brenner litt for dette, og mener tiden er moden for et slik fora. Jeg håper også at folk kommer med ideer om ting vi bør ta opp.

I tillegg til tre temamøter i høst, samarbeider Bjørgvin Kirkeakademi med organisten i Johanneskirken om konserter og musikkforedrag i kirken.

Fidjestøl har flere planer, og prøver å få til en kunstutstilling med tema moderne religiøs kunst. Foreløpig er det bare på planleggingsstadiet.

— Det er gratis inngang på temamøtene våre, og vi håper folk kommer og finner det interessant, sier Eva Fidjestøl, som nå er pensjonist og gjør dette på dugnad.

SPENT: Eva Fidjestøl håper og tror at folk vil ta godt imot Bjørgvin Kirkeakademi. Allerede torsdag inviterer hun til høstens første kafémøte, der hun tar opp aktuelle problemstillinger i samfunnet.<br/>Foto: ØIVIND ASK