Ole Frithjof Norheim er professor og leder for klinisk etikk-komité i Helse Bergen. Han mener det er legitimt at gravide med høyere risiko ønsker fosterdiagnostikk som kan gi informasjon om Downs syndrom eller andre tilstander.

— Samtidig er det et problem når prøvene slår positivt ut, fordi det nesten alltid fører til abort. Når man først har gått gjennom en diagnostikk, blir det automatikk i hvilke konsekvenser det får. Dette er klart et etisk dilemma, sier Norheim.

Han kan likevel ikke se at det fins et alternativ til dagens ordning, der alle gravide får tilbud om fosterdiagnostikk, samtidig som hver enkelt står fritt til å ta det valget man selv mener er riktig.

— Teknologien fins, og vi vet at mange kvinner ønsker fosterdiagnostikk. Det beste kompromisset er det vi har i dag, men det forutsetter at vi viser respekt og støtter de som velger å fullføre svangerskapet.

Fire av fem sier ja

Kvinneklinikken i Bergen har ikke statistikk over hvor mange av de gravide på 38 år eller mer som tar imot tilbudet om tidlig fosterdiagnostikk i uke 11-14. Men de aller fleste sier ja.

— Trolig tar cirka 80 prosent imot tilbudet, anslår seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen.

— Hvem tar ikke imot?

— Noen vet ikke at de er gravide før det er for sent for tidlig ultralyd, mens andre blir henvist for sent. I tillegg kommer de som har en bevisst holdning til at de ikke ønsker fosterdiagnostikk, for å slippe å komme i en vanskelig valgsituasjon.

Ingen tidspress

— Hva skjer når fosterdiagnostikken gir mistanke om kromosomfeil hos fosteret?

— Da bruker vi mye tid til å snakke med foreldrene. I uke 11-14 er det ikke tidspress når det gjelder søknad om svangerskapsavbrudd. Det er viktig at man får den tiden man trenger til tenke seg godt om, og ikke gjøre noe overilt. Blir mistanken oppdaget først i uke 19-20, har man kortere tid til å ta en beslutning.

Ved fosterdiagnostikk kan en rekke tilstander avdekkes. Alt fra klumpfot og leppespalte – der svangerskapsavbrudd aldri er aktuelt – til alvorlige tilstander som ikke er forenlig med liv.

— Blir det påvist alvorlige kromosomfeil, som trisomi 13 eller 18, vil det også være de som velger å bære frem barnet, understreker Johnsen.