Mens proffene tapte stort på aksjer i 2008, tjente Fjell kommune 18 millioner på obligasjoner i kriseåret. Det tilsvarer en nominell avkastning på 7 prosent, i en periode der indeksen på Oslo Børs ble mer enn halvert. Til sammenligning tapte Oljefondet 633 milliarder kroner i 2008, tilsvarende et tap på 23,3 prosent.

— Ved nyttår 2008 etter en lengre tids vurdering om hvordan finansmarkedene så ut, bestemte vi oss for å selge oss ut. Vi hadde flaks med timingen. Da vi solgte i januar traff vi nesten toppen, forteller rådmann Nesse.

**Når jeg faller av, er det store sjanser for at kommunestyret heller ikke henger med

Steinar Nesse**

Lysere utsikter

Etter nyttår 2009 var rådmannen mer positiv til markedet. I januar begynte kommunen å kjøpe seg opp i aksjer igjen, igjen var timingen tilnærmet perfekt. Siden mars 2009 har hovedindeksen ved Oslo Børs doblet seg, samtidig økte kommunens vektingen i aksjer til 25 prosent. Dermed fikk Fjell med seg en pen avkastning på 11 prosent i fjor.

Så langt i 2010 har avkastningen vært på 18 millioner, tilsvarende 6,2 prosent. I dag er kraftfondet verdt rundt 300 millioner kroner.

Fondet har med det doblet seg siden 1998, da kommunen syltet ned gevinsten fra salget av Sotra energi til BKK.

— Vi har vært heldige. Målet har aldri vært å tjene raske penger, men å forvalte innbyggernes penger på en trygg og god måte, sier Nesse.

Det enkle er ofte det beste

Rådmannen er utdannet sosialøkonom fra Universitet i Bergen. Økonomisjef i kommunen, Svend-Fredrik Untiedt, er siviløkonom fra NHH. I tillegg har Fjell et årsverk som kun følger opp kommunens forvaltere.

— Vi er nødt til å følge med selv. Går det galt, kan vi ikke skylde på mellommenn. Vi har som tommelfingerregel at alle 45 kommunestyrerepresentanter skal forstå hva vi driver med. Jeg tror det var mye av feilen Terra-kommunene gjorde, sier Nesse.

Han hadde selv besøk av Terra-meglere som ville selge ham avanserte, strukturerte spareprodukter. Meglerne måtte imidlertid forlate rådhuset på Straume tomhendt.

— Det slo ikke helt an hos oss. Jeg tenkte «dette er for komplisert». Jeg forstår ganske mye, men når jeg også faller av, er det store sjanser for at kommunestyret ikke kommer til å henge med.

Kommunal buffer

Foreløpig har ikke innbyggerne i Fjell kommune hatt noen direkte glede av den gode børstimingen.

— Vi har ikke brukt noe av fondet siden det ble opprettet. Men bare det at vi har pengene som en buffer har stor betydning for kommuneøkonomien. Det har gjort at vi kan planlegge langt mer langsiktig, sier Nesse.

Rådmannen opererer med to forskjellige tidsregninger: før og etter kraftfondet.

— Før levde vi fra hånd til munn. Vi bygde ett og ett klasserom på skolene, og én kilometer vei av gangen, forteller Nesse.

Kontrasten til dagens situasjon er stor.

— I fjor åpnet vi en barneskole og i høst en ungdomsskole, som begge var bygget i ett byggetrinn, sier Nesse.

— Kunsten er å ha penger i bakhånd, men helst ikke bruke dem, sier rådmannen og ler.