Eventyret på Austevoll startet ikke med gratis drahjelp. — Far forlangte ett prosentpoeng høyere rente enn bankene, og han skulle ha en tredjedel av aksjene i selskapet, sier Helge Møgster.

Han er styreleder og største eier av familieselskapet Laco, som kontrollerer både DOF og Austevoll Seafood.

Heller ikke faren, Alf Møgster, kom til duk og dekket bord.

Ti sauer og to kyr

— Far var på fiske hele, halve året, og hjemme styrte mor med oss ungene, ti sauer og to kyr, sier Helge Møgster.

I 1958 kjøpte faren sin første båt. Denne ble skiftet ut med en ringnotbåt i 1967, som kostet 3,6 millioner kroner.

— På midten av -60 tallet var det et eventyrlig fiske, og de fisket inn hele prisen på båten første året.

Ingen trøst å få

Selv debuterte Helge om bord som 14 åring. To år senere fikk han sin utdanning på Melkeplassen i Bergen. Med ettårig Fiskefagskole bar det til havs igjen. Helge hadde da truffet sin kone, var stupforelsket, og så ikke de store mulighetene på havet hele tiden. Det hadde faren liten forståelse for.

— Jeg var vel 17 år, og vi fisket lodde på Finnmarkskysten. Der var det storm, lite lodde å få, og vi hadde ankret opp utenfor Båtsfjord. Da ringte jeg til far og sa at jeg måtte ha noe mer utdannelse for å skaffe meg en annen jobb. Han svarte bare nøkternt at: "Hvis du ikke er villig til å gå gjennom bølgedalene, får du heller aldri se toppene".

Siden har det blitt noen daler på Helge Møgster, og rikelig med topper.

Stangeland var først

Det som han selv beskriver som sitt aller største varp er oppkjøpet i det som ble DOF, - ett av verdens største offshorerederier.

Egentlig var det Magnus Stangeland som tok initiativet og ble første sjefen i District Offshore (som DOF het før). Og i 1980 var nesten alle fiskebåtrederne i Austevoll med å skyte inn kapital i selskapet. Fem år senere var kassen tom, oljeprisen falt til det halve, Magnus Stangeland skulle på Stortinget, og ingen ville bruke penger på et supplybåtrederi på Storebø.

Alt så svart ut

— Ole Rasmus og jeg tok sjansen. Puttet inn 2,5 millioner kroner og fikk kontroll med selskapet. Det er nok det beste kastet vi har gjort, sier Helge Møgster. Bror til Magnus, Oddvar Stangeland, overtok sjefsstolen i District Offshore, og tingene snudde gradvis. Da selskapet gikk på børs i 1997, hadde selskapet syv skip. DOF har i dag 74 skip over hele verden, og nesten like mange ansatte som det er innbyggere i Austevoll kommune.

Også oppdrettsvirksomheten som Møgster-brødrene gradvis prøvde å bygge fra Austevoll så temmelig helsvart ut på slutten av -80 tallet.

— Den gang forbannet jeg meg flere ganger på at oppdrett skulle jeg ut av. Men det fantes jo ikke kjøpere den gang, sier han.

I kompani med Røkke

Såpass utrivelig var det å drive med olje og fisk i Norge at Helge, Ole Rasmus og faren Alf Møgster tidlig i 1987 dro til Seattle og ble fisker-kompanjonger med Kjell Inge Røkke. Der bygget de rederiet American Seafood sammen med Røkke og Harald Torgersen. I Seattle ble Ole Rasmus skipper, mens Helge jobbet på land.

"Jeg ville aldri kommet dit jeg er i dag uten innspillene og engasjementet fra Møgster-brødrene", sa Røkke til BT, sommeren 2007. Helge Møgster skryter også av Røkke, og sier at mannen kunne faget sitt.

I 1991 var fisket vanvittig bra, men så kom Johns Act for fiskerisektoren i 1992, og satte begrensninger på utenlandsk deltakelse i fiskeflåten i USA. Da Røkke i 1993 betalte ut sine kompanjonger, hadde rederiet ni store fiskefartøy sammen, hvorav seks fabrikkskip.

Trenger norsk teknologi

Hjemme igjen i Norge var oppdrettsnæringen godt i gang med å ta all sykdommen på alvor, og få medisin og kjemikaliebruken under kontroll.

— At den næringen er blitt en slik suksess, skyldes samspillet mellom forskningen, myndigheten og næringen, sier Møgster.

De ni første månedene i år gikk selskapet med et overskudd før skatt på 450 millioner kroner av en omsetning på ni milliarder. Dette er noe svakere enn tilsvarende periode i fjor, men tredje kvartal isolert var bedre enn samme kvartal i fjor.

Rekord for offshore

Offshoreselskapet DOF hadde 3. kvartal i år sitt beste resultat noensinne, med et driftsoverskudd (EBITDA) på 755 millioner kroner av en omsetning på 2,1 milliarder dette ene kvartalet. For DOF har vekstraten de siste åtte årene vært til dels ekstrem med opptil 50 prosent i året. Konsernsjef Mons Aase venter en ny rekord også for hele 2012. Selskapets bokførte eiendeler er på 31,9 milliarder, mens den rentebærende gjelden er på 20,9 milliarder kroner.

DOF og hele Offshorenæringen kan først og fremst takke oljeprisene for sin suksess.

Men slett ikke bare pris, mener Møgster. - I DOF er vi også helt avhengige av norske teknologi og utdanning av norsk nøkkelpersonell til vår skip, sier han.

Vekst og risiko

— Hva tenker du om å plassere alle eggene i så risikofylte bransjer som fisk og olje?

— Den største gjelden har vi i DOF, fordi vi har så mange nye sofistikerte skip på gang. Dette balanserer vi med å ha bare langsiktige kontakter med de store oljeselskapene. Disse selskapene er litt som tankskip. Selv under finanskrisen fortsatte de å kjøre sine prosjekter. Uten denne type kontrakter kunne vi ikke vokst slik, men nå blir det nok ikke de store investeringene de neste par årene, sier han.

Men Austevoll Seafood har ikke planer om noen pause. Det er nesten umulig for en austevolling å bremse veksten i fiskeriene.

— Det er en voldsom konkurranseinnstilling her ute på øyene. Når naboen kjøper en ny båt eller bedre utstyr, vil du selv gjerne skaffe noe som er litt finere og bedre. Jeg tror det er det som driver oss sier, Møgster.