Hedvig Ekberg, juridisk rådgiver i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), mener kommunen er ansvarlig for å sette i gang tiltak for å hjelpe og veilede vedkommende i slike situasjoner. Ekberg uttaler seg prinsipielt, ikke om 21-åringens sak.

- Alle har lov til å velge å ødelegge seg selv, det er en rett alle har. Men noen er ikke i stand til å se hvor problematisk det er, og noen trenger mer veiledning og hjelp til å forstå det enn andre, sier Ekberg.

I ytterste konsekvens kan kommunen søke til fylkesmannen om å få ta i bruk tvang, men da må de først kunne vise til at andre hjelpetiltak og løsninger, som samtaler og veiledning, er prøvd i tilstrekkelig grad.

- Det kan være der kommunene glipper litt, at de ikke følger opp nok, sier Ekberg.

Helse— og omsorgstjenesteloven omhandler bruk av tvang. Der presiseres det at andre løsninger skal prøves før bruk av tvang eller makt kan bli aktuelt. Videre heter det at «tvang og makt kan bare brukes for å hindre eller begrense vesentlig skade».

Kan ikke gå til politiet

- Vi kommer i et dilemma. Vi skal både ha ansvar for ham og gi tjenester, samtidig som vi ikke kan gå til politiet av hensyn til ham, sier Alette Hilton Knudsen. Hun er konstituert leder i Kompetanseenhet Vest og leder for Avlastningstjenester for utviklingshemmede. Hun fikk vite om rusmisbruket da hun begynte i stillingen i høst, men vet ikke hvor lenge det har pågått.

- Hvilken makt har personalet til å gripe inn i beboernes liv?

Ansvar for egne handlinger

- Personalet har ikke mulighet til det. Vi har sjekket det med fylkesmannen, og vi har ikke mulighet til fysisk å få ham til å slutte å røyke cannabis, sier Knudsen. Hun har vært i kontakt med politiet, som har sagt de kan oppsøke 21-åringen for å drive forebyggende arbeid, og understreke at det er ulovlig.

- Våre virkemidler er veiledning og samtaler. Vi snakker om skadevirkninger. Legen har samme virkemiddel. Reglene er klare på at det ikke er vår plikt å melde fra til politiet. Så lenge han ikke er umyndiggjort, er han ansvarlig for egne handlinger.