Fylkeskommunen bygger et gigantisk parkeringsanlegg for busser på Haukås. Prosjektet har en kostnadsramme på 130 millioner kroner.

Lang liste

Forrige uke var Vann— og avløpsetaten (VA) på befaring på Haukås.

«Det var et bedrøvelig syn for å si det forsiktig», skriver kommunen i et notat.

Her er noen av forholdene som VA-etaten bemerket seg etter befaringen.

  • Deler av elven er lagt i rør.
  • Det er kjørt med anleggsmaskiner over bekken slik at de naturlige elvekantene er ødelagt på deler av strekningen.
  • Det er er dumpet bark og treflis rett i elveløpet.
  • Det er ikke etablert grøfter som skal hindre at forurenset vann renner ut i vassdraget.
  • Vannet som rant i bekken var brunt og grumsete.
  • Det er ikke sendt inn prøver til VA-etaten slik som beskrevet i beredskapsplanen.Følges opp Ifølge vassdragsforvalter i Bergen kommune, Sølve Sondbø, kommer saken til å bli fulgt opp.

— Vi har mistanke om at vilkårene for utbyggingen ikke er fulgt. Dette er alvorlig. Tilsynsavdelingen ved Bergen kommune kommer til å undersøke stedet, sier han.

Eiendomssjef i Hordaland fylkeskommune ble først klar over problemstillingen etter å ha lest om saken på bt.no.

Fylkeskommunen har nå sendt ut prosjektleder for å undersøke saken nærmere.

— Vi har gjort det vi skal på vår tomt, sier eiendomssjef Helge Haavardtun.

- Ødelagt

Atle Grimstad er leder i Nesttunvassdragets Venner. Han er rystet over hvordan anleggsarbeidet utføres på Haukås.

— Fylkeskommunen raserer et naturlandskap. Her har man bare kjørt på uten å ivareta selv de mest elementere miljøhensyn. Slam og kjemikalier fra sprengningene vaskes for eksempel rett ut i vassdraget, sier Grimstad.

I Haukåsvassdraget finnes det blant annet en utrydningstruet elvemusling. I fjor ble det laget en nasjonal handlingsplan for å beskytte elvemuslingen.

— Forurensingen fra anlegget ødelegger det biologiske mangfoldet i et svært verdifullt vassdrag. Dette ligner ingenting. Før var det rent vann som rant i elven, når er det brunt og grumsete, sier Grimstad.

Det er tydelige spor etter anleggsmaskiner som ser ut til å ha kjørt tvers over elven.

— Strandsonen er helt ødelagt, sukker Grimstad.

I prosjektbeskrivelsen for Haukås Næringspark noteres det at det stilles «særskilte krav» for å «hindre negativ påvirkning på vannkvaliteten og sårbare arter i Haukåsvassdraget».

— Som et vilkår for utbyggingen skulle man etablere flere tiltak for å hindre forurensing. Ingen av disse synes å være gjennomført, sier Grimstad.

Hva synes du om utbyggingen? Diskuter i kommentarfeltet nederst.