Deretter overlot sognepresten ordet til Knut Fægri junior, som holdt minnetalen på vegne av familien.

Den var oppsummerende, med morsomme poenger fra farens 92-årige lange liv. Han fortalte om episoder fra farens oppvekst, karrieren og hvordan han selv opplevde en berømt far som hele tiden var opptatt av faget sitt og samfunnet rundt seg.

Det var en inspirerende oppvekst, og Knut Fægri senior hadde alltid tid for barna selv om han samtidig var opptatt med sitt vitenskapelige arbeid. Kjøkkenet ble som et miniuniversitet.

Også rektor ved Universitetet i Bergen, Kirsti Koch Christensen, sa noen velvalgte ord og la ned krans på vegne av universitetet.

— Det er ikke sikkert han ville at vi skulle ønske fred over hans minne, derfor sier vi i stedet at hans minne må få leve til korrektiv og inspirasjon, begynte hun. Dekanus Eirik Synnevåg ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet la til i sin tale at «Merkjet det stend, um mannen han stupa» om mannen som var en så sentral skikkelse under etableringen av Universitetet i 1946.

Troens kapell var nydelig pyntet, Bergmund Waal Skaslien, Johann Sebastian Blum og Tor Jaran Apold spilte verker av Pachelbel, Bach og Paganini for en fullsatt sal.

EN KJEMPE ER BORTE: Knut Fægri ble bisatt tirsdag. FOTO: KNUT STRAND