Lederen i Hordaland Ap, Per Rune Henriksen, bekrefter overfor Bergens Tidende at den 33-årige seniorforskeren ved Chr. Michelsens Institutt står på listen over kandidater herfra som er sendt inn til partiledelsen.

Det er partisekretær Martin Kolberg som har bedt fylkeslagene om forslag på aktuelle og kvalifiserte kandidater som statssekretærer og rådgivere.

Villanger vil stå sterkt, både fordi han har lang politisk fartstid og fordi han har en solid økonomisk faglig bakgrunn som også er blitt prisbelønnet. Det er denne kombinasjonen som Jens Stoltenberg (selv økonom) er så svak for.

Grete Knudsen-fan

Espen Villanger ble allerede som 19-åring innvalgt i Fjell kommunestyre, og deretter i Hordaland fylkesting. Han gikk gradene i AUF, og var bl.a. leder i Hordaland AUF fra 1995. På den tiden var han med og foreslo Grete Knudsen som nytt sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, til Anne-Grete Strøm-Erichsens store vrede. Strøm-Erichsen var da leder i Hordaland Arbeiderparti.

Som AUF-er kjempet han også hardt og innbitt mot at fylkespartiet skulle programfeste Hardangerbrua. I tillegg krevde han at Jens Stoltenberg skulle gå av som nærings— og energiminister i 1996, fordi han ivret for å bygge gasskraftverk.

Trond Giskes medarbeider

Sentralt i Arbeiderpartiet har han likevel et godt navn, ikke minst fra den tiden han var politisk sekretær for daværende AUF-leder Trond Giske.

I Hordaland Ap har han etter hvert styrket sin posisjon. I høst var han nummer 7 på stortingslisten, og i 2003 ble han valgt til varaordfører i Fjell. Ranveig Frøiland har for øvrig vært en av hans viktigste støttespillere i flere år.

En dag i uken fungerer Villanger som ordfører, for at ordfører Jan Utkilen (Sotralista) kan drive legepraksis.

Espen Villanger tok doktorgraden i makroøkonomi ved Norges Handelshøyskole i 2003 på en avhandling om fattigdom og bistand. For kort tid siden ble han tildelt Norges Banks pris for den beste doktoravhandling innen makroøkonomi de siste tre år.

KANDIDAT: Espen Villanger er foreslått som ny statssekretær. FOTO: GIDSKE STARK