Balestrendingen Kjell Ese har vore politimeister i Sogn sidan 1996. Han tok då over etter Bjørn Valvik, som gjekk til stillinga som politimeister i Fjordane.

Det nye Sogn og Fjordane Politidistrikt skal ha hovudsete i Florø.