AUDUN STØLÅS RAGNHILD DAAE GJERTSEN

Statens Helsetilsyn fratok i april i fjor Amundsen autorisasjonen til å drive som psykolog. Amundsen har klaget denne avgjørelsen inn for Statens helsepersonellnemnd.

Helsetilsynet bygget sin beslutning på uttalelsene fra fire kvinner som var blitt behandlet av Amundsen. Det er tre av de fire kvinnene som nå går til erstatningssak mot Florø-psykologen.

De tre kvinnene har engasjert advokat Anders Folkman i Førde til saken. Han har sendt et brev til Rune Amundsen der det går frem at det, slik advokaten ser det, neppe er aktuelt å gå veien om en forliksklage. Advokaten ønsker å fremme den direkte som et søksmål mot Amundsen.

De tre kvinnene ønsker oppreisningserstatning. I brevet er det ikke oppgitt noe beløp på erstatningskravets størrelse.

Da Statens Helsetilsyn fratok Amundsen autorisasjonen til å drive som psykolog, ble det rettet fokus på hans såkalte regresjonsterapi. Kvinnene som klaget hans behandlingsopplegg inn for Helsetilsynet har fortalt at de opplevde det slik at de gjennom terapien ble ført tilbake til tidligere liv. En av dem har fortalt at hun opplevde at hun i et tidligere liv var en SS-offiser som torturerte og gasset i hjel hundrevis av jøder. En annen opplevde at hun i et tidligere liv ble brent på bålet som heks i Frankrike.

Rune Amundsen ønsker ikke å kommentere saken.