Bergen kommunes jurister har ennå ikke vurdert om kommunen kan bli gjort erstatningspliktig overfor dem som har blitt Giardia-smittet av kommunens drikkevann.

Jussprofessor Kåre Lilleholt ved Universitetet i Bergen sa til BT før jul at kommunen var erstatningspliktig etter produktansvarsloven.

Kommuneadvokat Helge Strand sier han ikke vet når de vil begynne arbeidet. Han mener heller ikke at det haster.

— Ut fra de meldinger jeg har fått til nå, har jeg forstått det slik at vi ikke trenger å begynne på dette straks, sier Strand.

— Men dere har jo hatt tid i løpet av høsten til å tenke på det?

— Vi fikk beskjed om å se på dette da julen kom. Vi har ikke sett på det i romjulen, og nå har det vært andre saker som måtte prioriteres.

— Når kan de som er smittet vente seg en avklaring?

— Jeg tror vi skal få en avklaring når vi kommer litt ut i februar.

— Vil folk kunne får erstatning for nedsatt arbeidsevne?

— Det går på et eventuelt ansvarsomfang, men jeg vil ikke forskuttere noen konklusjon på det nå, sier Strand.