GUNNAR WIEDERSTRØM OLAV GARVIK

Ikke rart Monica Mæland strålte sammen med den nyvalgte Høyrelederen da sistnevnte ble kronet på Torgallmenningen i går ettermiddag. Med seg til festen i byens storstue hadde Solberg en diger presang, men det var det bare et fåtall av festdeltakerne som visste.

— Dette er svært gledelig for Bergen. Det har vært tverrpolitisk enighet om at Bergen får en for liten andel av de statlige overføringene, sier byrådsleder Monica Mæland.

Beholder selskapsskatten

På Høyres landsmøte i helgen fikk Mæland detaljkunnskaper om regjeringens forslag til kommuneøkonomiproposisjon som legges frem på en pressekonferanse i Oslo i dag. Det er to forhold som slår ut til gunst for Bergen:

N Kriteriene for statlige overføringer til kommunene endres slik at Bergen får en større andel av de statlige overføringene.

N En viss andel av selskapsskatten skal nå tilfalle kommunene der arbeidsplassene ligger.

Til sammen slår dette ut med 223 millioner kroner i pluss for Bergen kommune, viser helt ferske beregninger Kommunaldepartementet har gjort. Dette kommer på toppen av 76 millioner kroner Bergen får mer fra staten på grunn av store utgifter til rus og psykiatri. Denne økningen skjer gjennom en opptrapping over fem år. Til sammen får Bergen dermed 300 millioner kroner mer.

Ikke bare Bergen nyter godt av omleggingene. 80 kommuner vil få mer dersom Stortinget følger regjerings forslag, men over 200 kommuner vil få mindre. De tre store taperne er Oslo, Asker og Bærum.

- En administrasjonsby

Midt under all viraken ved Den blå steinen i går bekreftet kommunalminister Erna Solberg at gavepakken til Bergen vil ha det omfanget som her er skissert. Ikke minst det nye opplegget for å la kommunene selv beholde mye av selskapsskatten vil monne.

— Regnestykket er basert på skattenivået i 2005. En viss usikkerhet vil det derfor være, sier hun til Bergens Tidende. Solberg medgir uten å nøle at den gamle ordningen, der selskapsskatten så å si i sin helhet har tilfalt staten, er meget urettferdig.

Den nyvalgte høyrelederen skynder seg også å tilføye at med denne håndsrekningen må både Bergen og andre kommuner i krise etter hvert greie å få orden på økonomien.

— Hva har gått galt med Bergen?

— Kommunen har hatt et kostnadskontrollproblem, for å si det slik, og det er resultatet av en styring som ikke har vært god nok. Men det tar tid å få skikk på økonomien.

Det grunnleggende problemet er at Bergen er blitt mer og mer en administrasjonsby, med altfor lite av verdiskapning. De kommunale myndighetene må dessuten bli flinkere med arealplanleggingen, sier hun.

Trenger hjelp

Finansbyråd Henning Warloe er naturlig nok begeistret for regjeringens forslag.

— Dette er tiårets beste nyhet for Bergen. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig dette er for Bergen. Vi står med et stort uløst problem. Selv om kommunen klarer å redusere utgiftene så mye som byrådet har forutsatt, mangler vi 150 millioner kroner. Det kan vi ikke håndtere uten mer penger fra staten.

Warloe mener forslaget viser at regjeringen er enig med Bergen kommune om at overføringene fra staten har vært urettferdig fordelt.

— Det viser også at regjeringen vil gjøre noe med dette.

Warloe er spesielt begeistret for at kommunen skal få deler av selskapsskatten.

— Forslaget om tilbakeføring er positivt for alle kommuner. Det gir en belønning til de kommuner som driver lokal næringsutvikling. Skatten skal fordeles etter hvor arbeidsplassene ligger. Dette slår svært gunstig ut for Bergen.

Det gjenstår et stort men; Forslaget må få flertall i Stortinget. Til det trenger regjeringen støtte fra enten Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet. Warloe ber om hjelp.

— Dette er noe regjeringen står for og dermed også byrådspartiene Høyre, KrF og Venstre. Min appell går til Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets lokale representanter om å påvirke sine folk på Stortinget slik at forslaget går igjennom.

— Hva skjer om kommunen ikke får disse pengene.

— Da ser vi for oss nedlegging av skoler i stor stil og oppsigelser av kommunalt ansatte. Med disse pengene skal vi få skikk på kommunens økonomi slik fylkesmannen har forutsatt.

MYE

VARME: Erna Solberg opplevde mye varme - ikke bare fra solen - da hun kom til sine egne på Torgallmenningen i går.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE