løpet av tre år har det Høyre-dominerte byrådet i Bergen kvittet seg med 600 millioner kroner av underskuddet i kommunekassen.

Størsteparten av nedbetalingen er kommet takket være ekstraordinære forhold utenfor byrådets styring. Ikke minst har byrådet fått god hjelp av tidligere kommunalminister Erna Solberg.

— Ekstraordinære forhold

Fylkesmann Svein Alsaker er forsiktig med å svare da BT spør om byrådet urettmessig tar æren for å rydde opp i kommuneøkonomien.

— Jeg har hatt et godt samarbeid med byrådet og konstaterer at kontrollrutinene er blitt bedre, sier Alsaker.

— Er det riktig at byrådet har fått skikk på kommuneøkonomien?

— Mesteparten av nedbetalingen er kommet takket være ekstraordinære forhold. Utfordringen for byrådet blir å dekke inn restunderskuddet innen 2008 med ordinære driftsinntekter, sier Alsaker og legger til: - Muligheten for det skulle være god, for skatteinntektene er gode for tiden.

Underskuddet blåst?

På papiret var etterslepet vokst til hele 895 millioner kroner da det Ap-dominerte byrådet gikk av høsten 2003.

Det riktige tallet var minst 200 - trolig over 300 millioner kroner - lavere.

I ettertid oppsto det nemlig strid om 120 millioner av underskuddet i virkeligheten tilhørte 2004-regnskapet - og dermed det nye byrådet. Ap brakte saken inn for fylkesmannen, og fikk medhold. Da anket byrådet saken inn for Solbergs departement. Hun sørget for avgjøre saken i favør av sine partifeller i det nye byrådet - «etter en samlet politisk vurdering».

Dessuten ble det i 2005 oppdaget feil i regnskapene for 2002 og 2003, som med et pennestrøk reduserte underskuddet etter Ap-byrådet med hele 216 millioner kroner.

Gavepakke

Samme året fikk Bergen en gavepakke fra kommunalministeren i form av gunstige justeringer i det kommunale inntektssystemet. Gunstige for Bergen, vel å merke.

Tidligere fikk Bergen beholde bare 10 prosent av økte skatteinntekter. Nå beholder kommunen 45 prosent. I tillegg fikk kommunene nyte godt av selskapsskatten. Til sammen ga det 224 millioner ekstra i 2005.

I 2005 fikk kommunen dessuten 80 millioner i kompensasjon fordi kommunen tapte på det nye momssystemet.

Alt i alt fikk Bergen godskrevet over 500 millioner ekstra i 2005 - noe som gjorde det mulig å stryke 450 millioner kroner av «arven».

Selv om selskapsskatten langt på vei er tilbake hos staten, vinner Bergen fortsatt på omleggingene som Solberg fikk Stortinget med på.